Pædagog eller pædagogisk assistent til Boenheden Højtoftevej 50

Sidste svarfrist: 15.08.2022
Er du en ambitiøs pædagog eller pædagogisk assistent med et solidt fagligt fundament, så vil vi gerne have dig med på holdet.

Vil du være med til at opbygge det mest fantastiske team, som med høj faglighed, stort engagement og tålmodighed hver dag arbejder for at sikre, at de mest sårbare borgere har et selvstændigt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet?
 

Om os

Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og at være anerkendende i al omgang. Vi mener at alle har krav på at blive set, hørt og forstået, og vi vægter beboernes selvbestemmelse højt. Huset består af to afdelinger, Solsiden og Gårdsiden, men skal ses som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset.
 

Dine nye kollegaer siger:

Hos os er det kollegiale fællesskab og den pædagogiske tilgang bedre end godt. Vi glæder os til at samarbejde med dig.
 

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads, hvor vi prioriterer faglighed højt
 • stor medindflydelse på at skabe en fagligt kompetent arbejdsplads - hvor livskvalitet for den enkelte borger og arbejdsmiljøet har højeste prioritet
 • et arbejde med stort ansvar og indflydelse
 • gode og engagerede kolleger
 • et travlt og spændende arbejdsliv
 • supervision
 • en organisation i udvikling - vi står blandt andet over for at skulle arbejde rehabiliterende og med recovery-tilgange på hele socialområdet.
 

Om jobbet

Dit arbejde vil bestå i at støtte beboernes i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed.
 

Vi har følgende ønsker til vores nye kollega:

 • At du kan bidrage til, at vores borgere får en kompetent og meningsfuld rehabilitering med fokus på selv de mindste sejre - særligt fokus på, at du kan rådgive, vejlede og støtte dine kollegaer i det.
 • At du vægter pårørendesamarbejde højt - og har fokus på helheden det enkeltes liv.
 • At du har etikken med i alt hvad du gør.
 • At du tør og kan tage ansvar, både individuelt og som team.
 • At du er en synlig og tydelig medarbejder, der ønsker at medvirke til et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø.
 • At du arbejder systematisk og kan planlægge, udføre og evaluere det pædagogiske arbejde sammen med kollegaer.
 • At du har erfaring med at arbejde ud fra delmål og dokumentere systematisk, ellers vil der finde oplæring sted. Gerne kendskab til CURA.
 • At du reflekterer over egen og kollegers praksis og er indstillet på at modtage og give konstruktiv feedback med henblik på at udvikle praksis.
 • At du kan håndtere balancen mellem borgerens selvbestemmelsesret og egne faglige ambitioner.
 • At du besidder en indre ro og bevarer overblikket i stressede situationer.
 • At du er fleksibel, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage.
 • At du har gjort op med fordele og ulemper ved aften-/weekendarbejde. Hvis du ønsker lange weekendvagter på op til 14 timer pr. dag, kan der tilbydes arbejde hver fjerde weekend, ellers er det hver anden weekend.
 • At du har almindeligt kørekort og er villig til at køre minibus.
 • At du har stærke skriftlige kompetencer og gode IT-færdigheder.
 • At du har erfaring med autismepædagogik er ønskeligt, men ikke et krav.
 

Løn- og ansættelsesforhold

Skiftende arbejdstider dag, aften og weekend. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principper for Ny løn.
Ved en eventuel ansættelse skal straffeattest fremvises.

Tiltrædelse 1. september, gerne tidligere.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt daglig leder Thomas Holst på telefon 99 17 26 42 - obs.: ferie uge 28, 29 og 30.
 

Frist

15. august.

Ansøgningsfrist: 15. august 2022

Klik her for at søge