Pædagog til Bofællesskabet Grønningen

Sidste svarfrist: 17.08.2022
Bofællesskabet Grønningen søger en pædagog til fast stilling på 30 timer

Bofællesskabet Grønningen er et døgndækket socialpsykiatrisk bofællesskab, hvor der bor 16 beboere.
Beboerne bor her i anviste boliger efter §105 i boligloven. Og vi yder pædagogisk støtte efter servicelovens § 85 og i mindre omfang, ydelser indenfor sundhedsloven.
Vores beboere har forskellige psykiatriske diagnoser og dermed også forskellige funktionsniveauer.
Medarbejdergruppen består af forskellige faggrupper som er pædagoger, ergoterapeuter, SSA og en sygeplejerske.

Vi har fokus på selvstændighed, ansvar og mestring i eget liv. Vores grundmetode er KRAP, men vi tilbyder også mange, samtaler, struktur/dagsskemaer og “Mobilize Me”. Ligeledes samarbejder vi bl.a. med det psykiatriske ambulatorie, egen læge og VISO.

Vi tilretter i samarbejde med beboerne indsatsen ud fra, hvad der for beboerne har betydning og giver mening for den enkeltes fysiske og mentale sundhed. Her er selvbestemmelse og ansvar for eget liv nøglebegreber. Ligeledes arbejder vi efter VUM 2.0, KRAP metoden og dokumentere i samarbejde med beboerne, i CURA.
 

Jobkrav

Vi søger en pædagog og gerne med viden og erfaring indenfor autismeområdet og/eller socialpsykiatrien. Du skal være faglig velfunderet og kunne se styrken i tværfagligt samarbejde, samtidig med at du gerne må besidde monofaglige styrker. Du vil indgå i et team omkring indsatsen for en gruppe beboere
Vi vægter faglighed og uddannelse højt og du skal være indstillet på et højt fagligt arbejdsfællesskab.
Ligeledes forventer vi, at du har en faglig stolthed og vil bidrage til faglige diskussioner, at du ikke er bleg for at afprøve nye pædagogiske tilgange, at du selv kan sætte dette i gang og evaluere på dem.

Med tiden, skal Bofællesskabet Grønningen varetage støtten til kommunens borgere med Autismediagnoser, så som minimum forventer vi at du har en interesse for målgruppen.
 

Vi forventer

Du skal i bred forstand kunne skabe overblik og sammenhæng for både beboer og pårørende
  • At du er god til at skabe struktur for beboerne
  • At du har gode samarbejdsevner
  • At du har en positiv tilgang til arbejdslivet
  • At du kan se muligheder frem for begrænsninger
  • At du er stærk i relations arbejde
  • At du er stabil
  • At du kan begå dig skriftligt og har flair for IT
  • At have kendskab til Cura vil være en fordel
 

Vi tilbyder

Et miljø hvor der er fokus på faglig udvikling af dig som medarbejder, men også hvor vi bevidst arbejder med at skabe gode udviklende rammer for vores beboere.
Hos os ligger vi stor vægt på faglig udvikling og tilbyder derfor, vores medarbejdere flere muligheder for efteruddannelse og/eller kurser.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Arbejdstiden er på 30 timer og i skiftende vagter. Der må beregnes ca. 8 skæve vagter på 4 uger (mellem-, aften- og nattevagt).
Weekendvagter hver 4. uge.

Weekendvagterne er i nattevagter på henholdsvis 9 og 2x11.45 timers varighed. De lange vagter laves der lokalaftaler på. Der vil være lettere rengøringsopgaver i nattevagterne.

Der vil forekomme nedsat hviletid imellem vagter og mulighed for internt byt, hvilket der også laves lokalaftaler på.
 

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat pr. 1 sep. 2022 eller snarest derefter
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Grønningens leder Anette Bundgaard på telefon 29 63 12 60, i tidsrummet kl. 10.00-12.00.
(Ferie i uge 30 og 31)

Har du spørgsmål vedr. vagtplan, kan du rette henvendelse til Grønningens souschef Heidi Kirkegaard på telefon 61 68 52 79, i tidsrummet kl. 10.00-12.00.
(Ferie i uge 31og 32)

Ved spørgsmål til stillingsopslaget i ledelsens ferie, i uge 31, kan der rettes henvendelse til TR Lisette Bangsgaard eller AMR Maria Søgaard. Henvendelse på Grønningens telefon 40 38 21 71.
 

Ansøgningsfrist

17 august 2022 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 24. august 2022.


 

Ansøgningsfrist: 17. august 2022

Klik her for at søge