Sundhedsfagligt personale til Trye

Sidste svarfrist: 22.08.2022
Er du vores nye kollega på Plejecenter Trye?

Vi mangler en kollega - er det dig?
Vil du være med til at skabe rammerne for et godt liv for beboerne?
Trye er et lille center i en rigtig god udvikling - vil du være med til at videreudvikle? Og kan du se dig selv være en del af et godt team?
 

Vi kan tilbyde

 • Stort engagement i personalegruppen
 • Vi er rummelige og passer på hinanden.
 • Vi ser godt humør som en stor drivkraft
 • Vi løfter opgaverne sammen.
 • Vi har altid tid til faglig sparring i det daglige
 • Vi arbejder med udvikling af metoder til faglig sparring
 • Vi udvikler og prøver nye metoder med udgangspunkt i beboernes behov.
 • Vi har et godt og solidt teamwork
 • Vi har fokus på arbejdsmiljø

Vi arbejder overordnet efter Thisted Kommunes værdigrundlag: Anerkendende, loyalitet, åbenhed, troværdighed, tillid.
 

Nøgleord for vores arbejde er

 • Faglighed
 • Pædagogisk tilgang
 • Medansvar
 • Medindflydelse

Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ser trivsel på arbejdspladsen som en meget vigtig faktor i at skabe et miljø, så vi kan løse vores kerneopgaver til gavn for beboerne.
Vi har arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand på centret.
 

Ugentligt timetal

30 timer pr uge - eller efter aftale. Stillingen indebærer vagter, hvor du arbejder i dag- og aftenvagter. Der arbejdes hver anden weekend.
 

Din baggrund

Sundhedsfaglig uddannelse - du skal have lyst til at indgå i den daglige pleje og omsorg for beboerne.
 

Ansættelsestidspunkt

1. oktober 2022 eller efter aftale
 

Lidt om os

Trye ligger midt i Frøstrup by og har plads til 20 beboere. Trye er et nyere byggeri med tæt lav bebyggelse som giver gode betingelser for at skabe et godt hverdagsliv.

Vi er tværfagligt sammensat, idet vores uddannelser dækker over SSH, SSA, sygeplejersker, ernæringsassistenter, servicemedarbejder, sekretær og naturligvis elever.
Vi er optaget af at benytte alle de kompetencer, vi har i medarbejderstaben, derfor vægter det tværfaglige samarbejde højt hos os.
Der er en tæt kontakt til den daglige ledelse.

Vi har eget køkken, og der er et tæt samarbejde mellem plejepersonale og ernæringsassistenter for at sikre fokus på beboernes ernæringsbehov.

Nogle af de fokusområder vi arbejder med er
 • I sikre Hænder
 • Tidlig Opsporing
 • Relationsarbejde og Low Arousal, som er metoder til at forbedre arbejdet med mennesker med demenssymptomer og hjerneskader
 • Metoder til at styrke arbejdet omkring udadreagerende adfærd

For os er det vigtigt, at det vi arbejder med, skaber trivsel og tryghed både for dem, der bor her, arbejder her og for alle andre, der kommer i huset.
Du vil opleve, at vi hele tiden prøver ting af, sammen med beboerne og pårørende, for at skabe de bedste rammer for et godt liv.
 

Hvis du kan genkende dig selv i det følgende, så er det dig vi mangler

 • Du kan balancere mellem faglighed (det gode liv) og en travl hverdag.
 • Du tager medansvar for dagens opgaver.
 • Du vil samarbejde med dine kollegaer, også på tværs
 • Du ser sparring og refleksion som en naturlig del af jobbet.
 • Du er stifinder i stedet for fejlfinder.
 • Du brænder for at gøre en forskel i andres liv.
 • Du er stabil, da vi ser det som en vigtig del i forhold til at skabe tryghed og trivsel.
 

Har ovenstående vakt din interesse og ønsker du at høre mere

om stillingen, er du er velkommen til at kontakte Teamleder Jane Markvorsen, på telefon 99 17 30 20 eller Områdeleder Inger-Lise Petersen på mail: ilp@thisted.dk / telefon 23 24 88 96.


Løn- og ansættelsesvilkår                                          

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
 

Frist

Der ansøges elektronisk via linket med ansøgningsfrist 22. august 2022 kl 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes kort tid derefter.

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2022

Klik her for at søge