Barselsvikariat som indskoling-/mellemtrinslærer i dansk, engelsk og håndværk/design

Sidste svarfrist: 06.10.2022
Hannæs-Østerild Skole

Hannæs-Østerild skole søger lærer til en midlertidig stilling med dansk, engelsk og håndværk/design, som også har mod på at varetage klasselærerfunktionen i en 2. klasse. Eventuelle andre fag som idræt, F/K eller matematik er også meget velkomne.

Stillingen er på 37 timer med ansættelse hurtigst muligt og frem til 30. juni.
 

Om skolen

Hannæs-Østerild Skole er en folkeskole med overbygning. Der er i alt ca. 211 elever fordelt på 3 matrikler i Vesløs, Frøstrup og Østerild. I Frøstrup og Østerild er 0.-6. klasse og i Vesløs er 7.-9. klasse. Vi har en SFO i Frøstrup og Østerild med hver ca. 25 børn. Der er på skolen ca. 41 medarbejdere.


Skolens vision

Det er visionen, at den enkelte elevs faglige og sociale udvikling styrkes og støttes gennem det relationelle arbejde, så den enkelte elev kan blive så dygtig, som han/hun kan og samtidig får opbygget en relationel kompetence, der sætter den enkelte i stand til at indgå i de sociale fællesskaber.
Det er endvidere visionen, at skolen bliver et sted, hvor vidensdeling, kollegial sparring og fællesskab om opgaveløsningen er i højsæde og hvor opgaven er en, der løses og løftes sammen og på tværs af afdelingerne

Hannæs-Østerild skole er bl.a en del af
  • Skoleudviklingsprojektet: DGI udeskole
  • Læringsplatformen: Min uddannelse
 

Hannæs-Østerild skole

Som medarbejder på Hannæs-Østerild Skole bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling og eleven er i fokus. Forældreopbakningen er stor og du bliver en del af et samfund, hvor skolen er kulturbærende.
 

Hvis du vil være lærer på Hannæs-Østerild skole, forventer vi at du

  • Kan indgå i et forpligtende samarbejde med kollegerne i teamet og med ledelsen.
  • Kan lide at arbejde og være omkring børn og unge mennesker
  • Skal kunne skabe gode og sunde relationer.
  • Skal kunne skabe struktur.
  • Skal medvirke til, at den enkelte elev trives og udvikles.
  • Skal være læreruddannet

Der er efter aftale mulighed for at besøge skolen.
 

Yderligere information

kan fås ved henvendelse til skolen på telefon 99 17 35 60 eller ved kontakt til skoleleder Hans Henrik Thrane på telefon 30 66 45 24 eller viceskoleleder Charlotte Riis på telefon 21 53 52 66.
 

Ansøgningsfrist

Torsdag den 6. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt mandag den 10. oktober.

Læring – Fællesskab – Trivsel

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2022

Klik her for at søge