Sygeplejerske til tværfaglige borgerforløb, Thisted Afklaringscenter

Sidste svarfrist: 20.02.2023
Har du lyst til at være en del af en tværfaglig og målrettet arbejdsplads der brænder for såvel den komplekse, den akutte og den rehabiliterende sygepleje, og kan du lide at arbejde i en udfordrende og alsidig hverdag, hvor ikke to dage er ens, så er det nu du har chancen.

Thisted Afklaringscenter søger en sygeplejerske til fast stilling på 30-37 timer ugentligt.
Stillingen er som udgangspunkt med dagvagter samt 6 aftenvagter over 10 uger.
Der er weekendvagt hver 5 weekend.

Tiltrædelse 1. april 2023 eller efter aftale.


Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du

 • Mærker, at borgeren er i centrum
 • Oplever et afvekslende job med mange komplekse sygeplejefaglige problemstillinger som spænder bredt mellem medicinske, kirurgiske, psykiatriske og neurologiske specialer.
 • Har komplekse borgerforløb, hvor koordinering og tæt samarbejde med såvel hospital, praktiserende læge og andre tværfaglige samarbejdspartner ofte er omdrejningspunktet.
 • Kan gøre en forskel i det nære sundhedsvæsen som er under udvikling
 • Har en mentor og en introduktionsperiode som er individuelt tilpasset dig - mesterlære
 • Oplever et positivt miljø hvor humoren har plads
 • Oplever feedback anvendes
 •  Mærker udvikling med et højt fagligt niveau
 

Vi forestiller os, at du

 • Har lyst til at arbejde med problemstillinger i såvel korte samt længere borgerforløb.
 • Gerne vil skabe tværfaglige forløb med borgeren i centrum
 • Er selvstændig og kan prioritere opgaver i en omskiftelig hverdag
 • Kan skabe gode relationer til borger, netværk, kolleger og samarbejdspartner
 • Vil bidrage til udvikling af sygeplejen
 • Har en positiv indstilling og bidrager aktivt til samarbejdet og det gode arbejdsmiljø
 • På sigt har ønske om videreuddannelse
 

Vi søger en sygeplejerske, der

 • Sætter patientsikkerheden højt
 • Brænder for ældre multisyge borgere og deres forløb
 • Ser potentialet og arbejder rehabiliterende
 • Har flair for instrumentelle opgaver
 • Er skarp på dokumentationen
 • Har fokus på det gode samarbejde.
 

Lidt om os

 • Thisted Afklaringscenter bor midt i Thisted by på et plejecenter.
 • Vi har 16 midlertidige pladser og 4 straks stuer
 • Der er 5 sygeplejersker og 18 assistenter ansat
 • Vi har træningsfaciliteter
 • Vi er uddannelsessted for assistenter
 • Samarbejde internt og eksternt er et vigtigt omdrejningspunkt
 • Vi har fokus på arbejdsmiljø, udvikling og læring
 

Vores værdiord er

 • Gensidighed
 • Handlekraft
 • Mod
 • Ansvarlighed
 

Vores opgaver

Vi arbejder borgernært med såvel specifikke som mere helhedsorienterede sygeplejefaglige opgaver, der har stor kompleksitet. Vi skaber sammenhængende forløb med borgeren i centrum. Medindflydelse og medansvar vægtes meget højt. Vi tror på, at vi sammen lykkes bedst.
 

Løn

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.
Der gives funktionsløn.
 

Vil du vide mere

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder Lone Saaby på telefon 99 17 39 65.
Har du lyst til at se arbejdspladsen er du velkommen til at aftale en tid.

Vi glæder os til at modtage din elektroniske ansøgning med kopi af relevant dokumentation.


Ansøgningsfrist

20. februar 2023 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt den 22. februar 2023.

Du kan her se en oversigt over plejecentre i Thisted Kommune


 

Ansøgningsfrist: 20. februar 2023

Klik her for at søge