Genopslag - Sygeplejerske til plejecentret Solgården i Hundborg

Sidste svarfrist: 19.04.2023
Solgården søger en sygeplejerske til at indgå i plejeteamet. Hvis du ønsker at være en del af dette, så se her:

Solgården er et almindeligt plejecenter med 32 lejligheder. Her er ca. 30 kollegaer med flere forskellige faglige baggrunde. Vi skaber sammen rammerne for det gode hverdagsliv for beboerne. Det gør vi gennem en mentaliserende og rehabiliterende tilgang ud fra værdierne: Anerkendelse, Troværdighed, Åbenhed, Loyalitet og Tillid. Vi har fokus på faglig kvalitet og patientsikkerhed.

Ansættelsesforhold

 • Stillinger er med start 1. juni 2023.
 • Timetal 30-37 timer/uge efter ansøgers ønske.
 • Arbejdstiden er fortrinsvist hverdage i dagtimerne.

Solgården tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer.
 • Et hverdagsmiljø med dyr: geder, fugle og katte.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategiske målsætninger. Der er blandt andet fokus på:
  • Forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen.
  • Frit Ældreliv.
  • Vækstkultur.
  • Dysfagi.
  • Mentalisering og mindfulness.
  • Rehabilitering.
  • I Sikre Hænder.

Vi søger medarbejdere, som kan genkende sig selv i følgende:

 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene.
 • Du arbejder bevidst med dit kliniske lederskab i at vejlede andre, organisere og prioritere arbejdsopgaver og bruge plejeteamets samlede ressourcer og kompetencer bedst muligt i forhold til at møde beboernes behov.
 • Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed det, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet.
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte beboer.
 • Du ser dokumentation som en naturlig del af kerneopgaven i forhold til kontinuitet i plejen og patientsikkerheden.
 • Du er positiv og ressourcefokuseret i samarbejdet, også på de dage, som i løbet af året vil være mere intense.
 • Du bidrager med en rehabiliterende tilgang i plejen til beboerne.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Solgårdens teamleder Anne Grethe Kilsgaard på telefon 20 36 53 21.

Ansøgningsfrist

Send en motiveret ansøgning, cv og eksamenspapirer via linket.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2023.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. april 2023.

Ansøgningsfrist: 19. april 2023

Klik her for at søge