Praktikant til projekt ”Thy til Foreningsliv og Fællesskab for alle”

Sidste svarfrist: 01.05.2023
Thisted Kommune har i en årrække haft fokus på at gøre deltagelse i foreningsaktiviteter så lettilgængelige for børn og unge som muligt. Vi ønsker at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge i Thisted Kommune.

Et af initiativerne var, at Thisted Fritid i 2014 startede med at lave ForeningsSFO’er og i 2020 Foreningsbørnehaver, som er et samarbejde mellem institutioner og folkeoplysende foreninger. Desuden ansatte vi i 2022 to fritidsguider i et to årigt projekt i samarbejde med Socialstyrelsen. Deres fornemste opgave er at hjælpe udsatte børn og unge det sidste stykke vej ud i foreningslivet for herigennem at give dem mulighed for at blive en del af et sundt fællesskab. Her kan barnets sociale kompetencer styrkes og udvikles.

Thisted Kommune går i efteråret 2023 ind i den sidste fase af projektperioden, og derfor søger vi en praktikant, der i samarbejde med fritidsguiderne bl.a. kan lave en større evaluering af projektet og medvirke til stillingtagen til eventuel videreførelse af projektet.
Desuden ønskes en evaluering af ForeningsSFO ordningen. ForeningsSFO ’er i Thisted Kommune er et tiltag, hvor foreninger samarbejder med SFO’er om at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i institutionstiden. Børnene får nem adgang til at afprøve forskellige aktiviteter, og derved forbedres vilkårene for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse.

Din profil

Vi søger en struktureret og systematisk akademisk praktikant, der med sparring fra kollegaer kan arbejde selvstændigt. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtigt, så længe din værktøjskasse er i orden, og din personlighed er nysgerrig og initiativtagende.

Opgaverne

Dine hovedopgaver bliver i samarbejde med fritidsguider/konsulenter at:
  • Lave en evaluering af projektet ”Thy til Foreningsliv og fællesskab for alle”
  • Lave en evaluering af ForeningsSFO
  • Være med til at planlægge og afvikle et stormøde for alle folkeoplysende foreningers bestyrelser den 8. november 2023.

Du vil i praktikken blive ansat i Thisted Fritid, hvor du vil blive tilknyttet konsulenter, som vil hjælpe dig under hele praktikken. Derudover vil du som praktikant komme til at stifte bekendtskab med en bred vifte af konsulentopgaver som f.eks. deltagelse i netværksmøder, processer og foreningsbesøg. Gennem forløbet får du endvidere praktiske erfaringer med at planlægge og afvikle et stormøde for folkeoplysende foreninger.

Vi kan tilbyde

  • Spændende og lærerige opgaver
  • Gode kollegaer i et humørfyldt miljø
  • Fleksibilitet i forhold til dine interesser og dit studie, herunder evt. faste studiedage og mulighed for hjemmearbejde
  • Stor kontaktflade i en politisk styret organisation
  • God busforbindelse: X-bus 970 kører direkte mellem Aalborg og Thisted én gang i timen

Det praktiske

Ansøgning: Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 12. maj 2023. Ansøgning, CV og evt. bilag sendes til: fritid@thisted.dk. Timetal: 30 - 37 timer om ugen efter aftale og afhængig af evt. studiedag. Tiltrædelse: Efterårssemestret 2023. Praktikperiode: 3-6 måneder. Aftales individuelt.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen og Thisted Fritid, så kontakt en af foreningskonsulenterne: Lisbeth Yde Larsen, 21 70 75 34, lyla@thisted.dk eller Maria Thingstrup Lauridsen, 23 84 66 47, mtl@thisted.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist: 1. maj 2023

Klik her for at søge