Faglig koordinator til ydelsesområdet i Erhverv og Beskæftigelse

Sidste svarfrist: 10.10.2022
Vil du være med til at sikre den faglige kvalitet på ydelsesområdet? Så er det dig, vi mangler!

Vi søger en faglig koordinator til Ydelsesområdet, som har indgående kendskab til lovgivningen på området samt socialfaglig tyngde. Vi søger dig, som kan agere strategisk i det faglige felt samt være med til at styrke beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver nøgleperson ift. at sikre og udvikle den faglige kvalitet i teamet og på tværs i organisationen. Du vil ligeledes - i tæt samarbejde med teamlederen - skulle sikre at gældende lovgivning administreres og implementeres korrekt. Stillingen som fagkoordinator indebærer også almindelig sagsbehandling af forsørgelsesydelser, særlig støtte, enkeltydelser samt håndtering af klagesager. Endvidere skal du - gennem en anerkendende tilgang - servicere og betjene borgere og virksomheder.

Stillingen er forankret i Team Ydelse, Job & Ressourcer, som er en del af Erhverv- og Beskæftigelsesafdelingen. Vi tror på, at de gode løsninger og resultater skabes sammen gennem en fælles indsats på tværs af teams, hvorfor samarbejde er en selvfølge.

Dine opgaver vil - udover ovennævnte - blandt andet være

 • at holde dig opdateret på gældende lovgivning og praksis
 • udarbejdelse af arbejdsgange
 • daglig faglig sparring
 • håndtering af særligt komplicerede klagesager 
 • at gennemføre ledelsestilsyn og give tilbagemelding herpå.

Vi søger en medarbejder, der

 • har solid indsigt i ydelsesområdet og har skarpt blik for lovgivningen på området
 • har fokus på den faglige kvalitet og den fortsatte udvikling heraf
 • kan bevare roen og overblikket i en hverdag med mange bolde i luften
 • har flair for at arbejde struktureret og systematisk
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at overholde deadlines
 • har stærke kommunikative kompetencer, hvor formidlingsevnen er skarp
 • kan bidrage til en kultur, hvor service og faglighed går hånd i hånd
 • tænker tværgående og helhedsorienteret i forhold til opgaveløsningen og altid søger det gode samarbejde
 • skaber og dyrker godt samarbejde med borgere og virksomheder samt interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi kan tilbyde

 • fagligt udfordrende og spændende arbejdsopgaver, hvor du som medarbejder bruger både dine personlige og faglige kompetencer
 • mulighed for stor indflydelse på arbejdsområdet
 • fantastiske kollegaer med humor, sammenhold og engagement med et fælles mål
 • en arbejdsplads hvor fokus i høj grad er centreret omkring resultatstyring i løsningen af kerneopgaven.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst iht. DS eller HK samt principperne for Ny Løn. Der er tale om en fast stilling. Tiltrædelse 2. januar 2023.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Camilla Vutborg på telefon 28 94 83 66.

Ansøgningsfrist

10. oktober 2022 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne vil finde sted 24. oktober 2022.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2022

Klik her for at søge