Psykolog til PPR

Sidste svarfrist: 24.10.2022
Hvis du også tror på, at børn og unge udvikler sig og lærer gennem fællesskaber – og er du en ildsjæl i arbejdet med at gøre det bedste for alle børn og unge, kan du skabe motivation og engagement hos dem, som du skal løse opgaven sammen med, så er det måske dig vi søger!

Thisted PPR er en organisation i udvikling. Vi er et hold engagerede medarbejdere fordelt på følgende fagligheder – psykologer, logopæder, tosprogskonsulent, pædagogiske konsulenter, ergoterapeut, fysioterapeuter, administrative medarbejdere, en projektleder og leder af PPR.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt nære professionelle. Arbejdet forbundet med denne opgave sker med fokus på inkluderende og anerkendende tilgange og tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Vi har fokus på at styrke de voksne og systemerne rundt om barnet/den unge.

Udgangspunktet for den overvejende del af arbejdet i PPR er lovgivningen vedrørende specialpædagogisk bistand i folkeskolen og specialpædagogisk bistand for børn, der endnu ikke er påbegyndt skole.


Generelle ansvarsområder for PPR-psykologen i Thisted Kommune

Arbejdsopgaverne er distriktsopdelte med et tværfagligt team af de forskellige fagpersoner i PPR.

Udover at deltage i det tværfaglige samarbejde i forskellige fora vil følgende traditionelle PPR-funktioner indgå i arbejdsopgaverne
  • Pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn og unge
  • Gruppeindsatser i dagtilbud og skoler
  • Korte samtaleforløb med børn og unge
  • Supervision, rådgivning og vejledning
  • Temapakker som kompetenceudvikling til dagtilbud og skoler.

Du tilbydes et udviklende monofagligt samt tværfagligt fællesskab på en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads i høj trivsel med engagerede kolleger.

Det vægtes, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet, er fagligt ambitiøs, udviklingsorienteret og indstillet på løbende at tilegne dig ny viden inden for faget i form af kurser/efteruddannelse.
 

Praktiske informationer

Har du lyst til at være en del af en afdeling i rivende udvikling med et højt fagligt niveau og konstant fokus på at yde den bedst tænkelige indsats ift. børn og unges trivsel og læring, og kan du relatere til ovenstående beskrivelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen.
Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.thisted.dk, herunder Politik for børn og familiers velfærd.

For yderligere spørgsmål kan du rette henvendelse til: leder af PPR, Tina Westergaard, tw@thisted.dk eller telefon 51 71 76 05.

Ansøgninger forudsætter, at ansøger har en cand.pæd.psyk/cand.psyk. uddannelse.

Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.
 

Timetal

37
 

Tiltrædelse

1. december 2022 eller før.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
 

Ansøgningsfrist

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. og 27. oktober 2022.


 

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2022

Klik her for at søge