Pædagogmedhjælper til Børnehuset Skattekisten

Sidste svarfrist: 12.12.2022
Vi har brug for dig, der elsker at lege og ser legens betydning for børns læring, og du er en knag til at skabe relationer og kender dets betydning for det pædagogiske arbejde.

Du vil få et job i et utraditionelt børnehus med traditionelle værdier – den ledige stilling er som udgangspunkt i børnehaven.

En attraktiv fast stilling på minimum 31 timer med tiltrædelse 1. januar 2023.

Børnehuset Skattekisten er en stor integreret institution med plads til i alt 100 børn og med 1,5 hektar legeplads. Derfor er det naturligt for os, at værdien og vægten ligger på ude liv, ture ud af huset til skov, hav og fjord. Alle har store som små glæde af ture og oplevelser i nærmiljøet med vores tre Christiania cykler, bus og på gåben.

Vi vægter fordybelse, kreative udfoldelser i de små sociale fællesskaber - i det store fællesskab, styrker venskaber og skaber samfundsparate børn.

Vi er en personalegruppe der prioriterer et godt, konstruktivt og lærerigt samarbejde, som basis for en levende pædagogik og et meningsfyldt arbejde, hvor vi alle tror på, at alle børn altid gør det bedste de kan. Vores pædagogiske arbejder tager afsæt i den styrkede plan, hvor det fællespædagogiske grundlag er kerne i vores daglige praksis med høj kvalitet i fokus.

Vores ønsker, at

  • Du er fyldt med kreativitet og er initiativrig
  • Du brænder for arbejdet med store og små
  • Du er omstillingsparat, fleksibel og kan træde til, hvor der er behov
  • Du er sprudlende og smittende med din positive og optimistiske personlighed
  • Du værdsætter et samarbejde med gensidig respekt, rummelighed, anerkendelse og udvikling
  • Du kan både arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde omkring de pædagogiske opgaver
  • Du kan tage del i det tætte forældrearbejde
  • Du er nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger
  • Du kan skabe ro, tryghed og være en nærværende voksen

”Det har jeg ikke prøvet før……
- Så det kan jeg sikkert godt”
Siger Pippi

Vi forventer du kan se dig selv i ovenstående.


Løn- og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Forud for ansættelses vil du blive bedt om samtykke til indhentelse af børneattest.


For yderligere oplysninger

kan du kontakte pædagogisk leder Sanne Danielsen på telefon 99 17 32 75 / 23 63 79 83.
 

Ansøgningsfrist

12. december 2022 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 51, 2022.


 

Ansøgningsfrist: 12. december 2022

Klik her for at søge