Elever til Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU)

Sidste svarfrist: 31.03.2023
Vil du skabe en spændende hverdag med børn og unge? Kan du lide at sætte aktiviteter i gang og skabe nærvær og udvikling? Så er den pædagogiske assistentuddannelse noget for dig. En uddannelse, hvor praksis og teori hænger tæt sammen.

Thisted Kommune søger pædagogiske assistentelever med opstart 1. august 2023. Uddannelsen afsluttes 4. september 2024 og indbefatter vekselvirkning mellem skole og praktikophold. Skoleopholdene afholdes hos UCN på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, Thisted.

Praktikker tilbydes i et udvalg af Thisted Kommunes institutioner indenfor dagtilbud, døgninstitutioner, SFO/skole og specialinstitutioner på handicapområdet. Dermed møder du under uddannelsen en god blanding af teori og praksis, hvilket er noget vi lægger stor vægt på

I undervisningen tager vi udgangspunkt i praktiske eksempler, blandt andet fra praktikken.

Pædagogisk assistentuddannelsen varer maksimalt to år og seks uger, med mulighed for afkortning af uddannelsen efter realkompetencevurdering.

Pædagogiske assistenter arbejder efter endt uddannelsesforløb med børn, unge og/eller inden for voksenområdet og kan desuden få arbejde i skolen med understøttende undervisning.

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig adgang til at læse videre. Du kan blandt andet søge ind på uddannelserne til pædagog og socialrådgiver. Læs mere om uddannelsen på Ucn.dk.

Vi forventer, at du er motiveret for aktivt at indgå i skoleforløb og praktikker samt at du har lyst til - og kan varetage - en uddannelse og praktikforløb på 37 timer pr. uge.
 

Vi tilbyder

  • en uddannelsesaftale med tre praktikophold og skoleophold hos UCN, Thy Uddannelsescenter
  • praktikpladser med mulighed for indblik i det pædagogiske arbejde med kvalitets- og læringstilbud for børn og voksne (du skal bestå praktikkens mål for at komme videre på uddannelsen. Praktikken foregår i Thisted Kommunes daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO/skole, specialinstitutioner m.m.)
  • elevløn under hele uddannelsen, jf. gældende overenskomst.
 

Vigtig information

Du skal have bestået Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen, for at kunne blive ansat som elev. Det er Thisted Kommune, der ansætter dig, og som efterfølgende fordeler elevpladserne i institutionerne.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelsen.
 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Carina Hegegaard Bjørndal 51 21 28 85 eller Lene Munkholm Jensen 99 17 20 86.
 

Ansøgningsfrist

31. marts 2023 kl. 12.00.
Samtalerne afholdes 19. og 20. april.

Ansøgningsfrist: 31. marts 2023

Klik her for at søge