Genopslag – Dygtig skoleleder til Rolighedsskolen i Thisted

Sidste svarfrist: 11.10.2022
For at tiltrække et bredere ansøgningsfelt, genopslår vi hermed stillingen som Skoleleder på Rolighedsskolen i Thisted.

Da vores nuværende skoleleder har fået nyt job, søger vi en ny skoleleder til Rolighedsskolen i Thisted Kommune.

Vi søger en skoleleder med et anerkendende menneskesyn, som brænder for elevernes og personalets trivsel og faglige udvikling. En synlig leder, der vil stå i spidsen for en skole med en almenafdeling med 300 elever og to specialafdelinger med i alt 100 elever.
 

Om Skolen

Rolighedsskolen består af en almenafdeling 0.-6. klasse i 2 spor, Rolighedsklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en Østermølleafdeling for elever i betydelige varige kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsvanskeligheder. Begge afdelinger har en SFO, som mange elever har glæde af hver dag.

Du bliver leder for vores viceskoleleder, to afdelingsledere samt det tekniske- og administrative personale. Herudover bliver du nærmeste leder for personalet på vores mellemtrin i almenafdelingen. Det er afgørende, at du med din ledelsesstil præger og forsætter udviklingen af Rolighedsskolen gennem andre, og at dit blik for - og din erfaring med god undervisningspraksis kommer i spil.

På Rolighedsskolen laver vi den bedst mulige skole, for de elever vi har. Det gælder, uanset om deres hverdag er i almenafdelingen eller i specialafdelingen. De 120 medarbejdere på skolen arbejder hver dag for, at eleverne bliver dygtigere – uanset deres udgangspunkt. Det lykkes vi allerede ret godt med, og vi er optaget af hele tiden at skabe udvikling.
 

Om dig

Udover du er uddannet folkeskolelærer, kan du dokumentere ledererfaring fra skoleområdet. Det er en absolut fordel, hvis du har et indblik i eller erfaring fra både almen- og specialområdet. Derudover er du lyttende, har en inddragende ledelsesstil, og er en dygtig formidler både i forhold til medarbejdere, forældre og elever.

Formel lederuddannelse er noget du har, eller noget du er indstillet på at tage.

Du er en erfaren leder, der gerne påtager dig rollen som dén, der sætter retning og træffer beslutninger i samarbejde med ledelsesteamet, medarbejderne og i overensstemmelse med vores skoleplan og målsætninger. Som leder er du kendt for at være empatisk og nysgerrig. Du forstår at udnytte den enkeltes ressourcer bedst muligt, og har tillid til medarbejdernes kompetencer. Vores nye leder skal bidrage til at skabe en fælles fremtid for hele skolen med udgangspunkt i den kultur, vi har.
 

Vi tilbyder

  • en yderst spændende stilling med ansættelse 1. december 2022
  • et tæt samarbejde med Thisted Kommunes Børne- og Familieforvaltning, PPR samt kommunens øvrige 14 skoler. Alle vil bidrage til at hjælpe dig godt i gang
  • en mentorordning hvor du bliver tilknyttet én af dine skolelederkolleger
  • et introduktionsprogram med høj grad af dialog mellem dig, forvaltningen og din chef


Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.


Ansøgningsfrist og ansættelsesdato

Der er ansøgningsfrist torsdag den 11. oktober 2022 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler finder sted henholdsvis den 13. oktober og 24. oktober 2022.

Ansættelse er 1. december 2022

Alle ansøgere, der bliver udvalgt til 2. samtalerunde, vil få udarbejdet en personprofil.

Der vil forud for ansættelse blive anmodet om samtykke til indhentelse af straffeattest samt børneattest.


Vil du vide mere?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at ringe til Chef for Undervisning og Fritid, Per Overgaard, på telefon 99 17 20 80.

Vi håber, du vil besøge os, inden du sender din ansøgning. Kontakt viceskoleleder Birgit Lundmark Larsen på telefon 99 17 42 03 for at aftale et tidspunkt.


 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2022

Klik her for at søge