Social- og sundhedsassistent til Boenheden Højtoftevej 50

Sidste svarfrist: 16.04.2023
Dit ønske om stor medindflydelse på at skabe en faglig kompetent arbejdsplads – hvor livskvalitet for den enkelte borger og arbejdsmiljøet har højeste prioritet. Du er også optaget af, at vi bevæger os i retning af bedre Work Life Balance i form af stor indflydelse på egen arbejdstid. Lad os finde ud af, om dine ønsker kan blive til virkelighed hos os.

Du vil blive en del af en organisation i udvikling – vi står blandt andet over for at skulle arbejde rehabiliterende med recovery-tilgange på hele socialområdet. Du vil få et job med stort ansvar og indflydelse, og der er gode kollegaer at spare med og supervision er en naturlig del af jobbet.

Hvis du investerer i os, så er vi villige til at investere i dig.

Dit arbejde vil bestå i at støtte beboerne i deres udvikling og sikre dem en god hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed.
 

Du har viden om og kan bidrage med

  • en bred sundhedsfaglig indsigt og viden, og bidrage til udvikling omkring det sundhedsfaglige arbejde
  • at se og udføre den sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang, der matcher den enkelte borger
  • erfaring med at være vejleder for SSA elever,
  • vil være forflytningsvejleder for kollegaer
  • at du i samarbejde med sygeplejerske kan vejlede kollegaer og ledelsen i forebyggelse og sundhedsfremme inden for hygiejne, miljø og sikkerhed omkring medicin.
  • at vores borgere får en kompetent og meningsfuld rehabilitering med fokus på selv de mindste sejre – særlig fokus på, at du kan rådgive, vejlede og støtte dine kollegaer i det
  • at arbejde ud fra delmål og dokumentere systematisk, ellers vil der finde oplæring sted. Gerne kendskab til CURA
  • kan håndtere balancen mellem borgerens selvbestemmelsesret og egne faglige ambitioner
  • fleksibilitet, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage


Hvad kan du forvente af Højtoftevej 50

På Højtoftevej 50 arbejder vi målrettet på, at vores botilbud skal være et rart og trygt sted at bo og arbejde. Vi har fokus på at sikre god kvalitet, nærhed, omsorg samt respekt for både beboer og medarbejdere.

Som en del af vores “Work Life Balance” tilgang, implementeres i øjeblikket bæredygtige arbejdsplaner, med mulighed for indflydelse på egen arbejdstid i form af selvtilrettelagt arbejdstid.

Det centrale i vores arbejde ligger i at sikre, at vores beboere opnår en meningsfuld hverdag med selv og - medbestemmelse. Vi arbejder målrettet og velkoordineret med høj pædagogiks faglighed, med afsæt i KRAP, da vi har erfaring med, at dette skaber stor trivsel for både beboere og medarbejdere. Som personale holder vi os fagligt opdateret via efteruddannelser og supervision

Vores beboerne støttes dagligt i personlig pleje på en tryg og respektfuld måde. Derfor har vi vores egen sygeplejerske og SOSU-assistenter, der løbende rådgiver og støtter op omkring de sundhedsfaglige, hygiejne og plejemæssige opgaver.

Beboerne på Boenheden Højtoftevej 50 har boet sammen i mange år. De bliver trygge af at omgås rolige medarbejdere, der følger deres tempo. Derfor er det vigtigt, at du med din faglige ballast kan udvise ro og overblik, også når rutiner bliver brudt. Vi udnytter det faktum, at vi er et lille hus med gode kolleger på afdelingerne, så der ydes altid omgående kollegial støtte, hvis der er behov. Det er en fuldstændig indgroet del af vores kultur, at vi hjælper hinanden i alle situationer.

I dette job er det et must, at du er i stand til at planlægge, gennemføre, observere, reflektere og ikke mindst dokumentere pædagogisk og sundhedsfaglig praksis. Vi går meget op i at arbejde med individuelle delmål og fokusområder for den enkelte borger. Til dette har vi et nemt og overskueligt IT-system, der hjælper den enkelte medarbejder til at dokumentere retvisende.


Dine nye kollegaer siger

”Hos os er det kollegiale arbejdsfællesskab og den pædagogiske tilgang bedre end godt. Vi glæder os til at samarbejde med dig”.
 

Om os

Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og at være anerkendende i al omgang. Vi mener at alle har krav på at blive set, hørt og forstået, og vi vægter beboernes selvbestemmelse højt. Huset består af to afdelinger, Solsiden og Gårdsiden, men skal ses som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset.

Vil du være med til at fortsætte udviklingen af Danmarks fedeste og mest trendsættende Botilbud med base i hjertet af Thy, så send os en ansøgning!


Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden ligger fortrinsvis om aftenen samt hver anden weekend.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principper for Ny løn.
Ved en eventuel ansættelse skal straffeattest fremvises.
Timetallet vil vi finde frem til i fællesskab.
Har kørekort og er villig til at køre minibus.


Vil du vide mere?

Så kontakt daglig leder Thomas Holst på telefon 99 17 26 42.
 

Frist

16. april 2023.

Ansøgningsfrist: 16. april 2023

Klik her for at søge