Lokalplaner og kommuneplantillæg

Du finder alle lokalplaner på Lokalplanportalen og tillæg til kommuneplanen i den gældende Kommuneplan.
Derudover findes alle Debatoplæg til gældende Kommuneplan på Debatportalen.

Lokalplanportalen

Besøg Thisted Kommunes Lokalplanportal.

På portalen kan du se:

  • Alle gældende lokalplaner
  • Lokalplaner under politisk behandling eller debatfase
  • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring
  • Vejledninger til hvad en lokalplan er.

”Under udarbejdelse” her kan du se de digitale lokalplaner, som endnu ikke er vedtaget som forslag, men som er i debatfase eller under politisk behandling. "Forslag" her kan du se de digitale lokalplaner, der er i høring. "Endelig" her kan du se alle de eksisterende lokalplaner.

De eksisterende lokalplaner kan også findes på Thisted Kommunes WebGIS
Åbn BorgerWebGIS (nyt vindue)

Tillæg til Kommuneplanen

Der kan blive udarbejdet tillæg til den gældende kommuneplan. Det kan ske når rammebestemmelserne for gældende kommuneplan har været utilstrækkelige for at kunne vedtage en konkret lokalplan, eller når det er nødvendigt at ændre bestemmelserne for gældende kommuneplan for det emne som tillægget omfatter.

Tillæg til Kommuneplanen kan læses i den gældende Kommuneplan under fanen tillæg.

Eksisterende tillæg til kommuneplanen er også at finde på Thisted Kommunes WebGIS.

Debatportalen

Tillæg til kommuneplanen, som ændrer kommuneplanen væsentligt, vil starte med en debatfase. Læs mere om debatfasen og se alle debatoplæg til Kommuneplan 2021-2033 på Thisted Kommunes Debatportal.

Offentliggjorte planer

Se aktuelle offentliggjorte planer og debatoplæg.

Alle lokalplaner og tillæg til kommuneplanen starter som forslag, der udsendes i en offentlighedsfase på 2 - 8 uger, hvor alle har ret til at kommentere det fremlagte forslag.
Dette kan også gøre inde fra lokalplanportalen, tillægs fanen i kommuneplanen, samt debatportalen, hvor man under hver plan/debatoplæg der er i høring kan lave og sende et høringssvar.
Når den offentlig høring er slut behandles de indkomne høringssvar før Kommunalbestyrelsen enten kan vedtage endeligt eller forkaste forslaget. Såvel planforslag, som endeligt vedtagne lokalplaner og debatoplæg skal offentliggøres.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00