Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Lægdommer

Danmarks Domstole søger lige nu domsmænd og nævninge fra 2020 og fire år frem.

Fristen for at ansøge om optagelse på grundlisten er udløbet.

Du får ikke særskilt besked, hvis Thisted Kommune har udtaget dig til grundlisten, men hvis du bliver udtrukket til lægdommer, hører du direkte fra retten i efteråret 2019.

Hvert fjerde år bliver 10.000 borgere landet over udpeget til at være lægdommere - det, du måske kender som domsmand eller nævning.

Lægdommeren dømmer på lige fod med den juridiske dommer i retssager ved den danske domstole (altså byretterne og Østre og Vestre Landsret).

Hvis du gerne vil være lægdommer, skal du søge om det. Du skal ikke opfylde særlige faglige, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige krav. Når du bliver valgt, er du lægdommer for en periode på fire år. Herefter skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte.

Hvad kræves der?
For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
  • Du skal være uberygtet
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvad vil det sige at være lægdommer?
Hvis du bliver udpeget, bliver du gennemsnitligt indkaldt til at dømme i retssager fire gange årligt. En retssag er normalt overstået på én dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger. Som domsmand bliver du indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis du skal være nævning i en sag. For hver dag, du møder i retten, bliver du aflønnet med 1100 kr..
Som lægdommer har du mødepligt, når du bliver indkaldt. Den type mødepligt kalder man borgerligt ombud. Det betyder, at du skal have en helt særligt og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis du er indkaldt. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du er blevet indkaldt som lægdommer.


Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00