Vær med til at skabe det gode ældre- seniorliv i Thy

Til november er der valg til Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune, og vi har brug for nye kræfter, der vil være med til at sikre, at stemmerne over 60 år også får indflydelse på kommunens politik på ældre- seniorområdet.
Grafik med teksten: Vær med til at skabe det gode ældreliv i Thy.

Hvad er afgørende for det gode ældre- og seniorliv i Thy?

Det kan der være mange forskellige meninger om, men der er ingen tvivl om, at thyboer over 60 år er de mest kvalificerede til at svare.

Det er jer, der inden for en årrække, selv vil stå i en situation, hvor I er påvirket af den politik, der føres på ældre- og seniorområdet i Thisted Kommune. Derfor skal I også med på råd.

Du kan sætte dit aftryk på det gode ældre- og seniorliv i Thy ved at stille op til Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

Her vil du sammen med resten af rådet blive hørt, hver eneste gang der træffes politiske eller administrative beslutninger, som påvirker livet for borgere over 60 år.

Det er en unik mulighed for at passe på og udvikle det gode ældre- og seniorliv i Thy – med alt hvad det indebærer.

Vi har talt med tre medlemmer af det nuværende Ældre-/Seniorråd om vigtigheden af at engagere sig og være medskaber af den politik, der bliver lavet på ældre- og seniorområdet - og hvad de helt konkret har haft indflydelse på gennem deres arbejde.

Her kan du finde alle nødvendige oplysninger om, hvordan du stiller op og stemmer til Ældre-/Seniorrådet.


Kirsten Nielsen kæmper for at opdage og forebygge depression blandt ældre


Portrætfoto af Kirsten Nielsen, der er medlem af Ældre/seniorrådet i Thisted Kommune.

Færre ældre skal blive ramt af depression. Det er ét af de helt overskyggende mål, som Kirsten Nielsen har haft med sit arbejde i Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

Vi kan alle sammen blive ramt af en depression, og når det sker, er det afgørende, at det bliver opdaget, så vi kan få den hjælp, vi har brug for.

Men desværre er der alt for mange depressioner blandt ældre, der bliver opdaget alt for sent.

Den problematik blev Kirsten Nielsen gjort opmærksom på cirka seks år tilbage under sit arbejde i Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

- Det ramte noget i mig, og jeg havde en stor lyst til at være med til at ændre på det, fortæller Kirsten Nielsen.

Det satte gang i et arbejde, der har fokus på at forebygge og opspore depression hos ældre.

Under projektet ‘Sikkert Seniorliv’ hos Styrelsen for Patientsikkerhed har Kirsten Nielsen været med til at udtænke konkrete tiltag og løsninger.

- Fordi vi selv er over 60 år, har vi et andet blik og perspektiv på de her ting. Vi kan se ting, som andre ikke nødvendigvis ser, og det kan være med til at gøre en stor forskel, fortæller Kirsten Nielsen.

‘Sikkert Seniorliv’ går ud på at pege på eksisterende tilbud i kommunen, der kan bruges til at løse problematikken med ensomhed. Derudover skulle projektgruppen finde på tre helt nye tiltag og finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at løfte opgaven.

Kirsten Nielsen har blandt andet været med til at etablere fællesspisninger for ældre, lokale fællesmøder og hjælpe foreninger med, hvordan de tager godt imod nye medlemmer, så de føler sig velkommen.

Og så har hun været med til at skabe et samarbejde med præster, bedemand og apoteker, der nu også hjælper med at have fokus på borgernes mentale trivsel.

- Vi har fået sat nogle helt konkrete ting i værks på et område, som optager mig meget. Det har været rigtig spændende og interessant at få lov til at udforske det, fortæller Kirsten Nielsen.

Michael Møller er med til at skabe aktiviteter og liv for thyboer på plejehjem


Portrætfoto af Michael Møller, der er medlem af Ældre/seniorrådet i Thisted Kommune. Han sidder i en lænestol i sin stue.

Ældre-/Seniorrådet er hvert år med til at inspirere og give idéer til aktiviteter og oplevelser på plejehjem.

Det gode liv i Thy skal være for alle - også dem, der bor på kommunens plejehjem.

Derfor er der tilknyttet frivillige aktivkomitéer til alle plejecentre i Thy, der er med til at arrangere forskellige aktiviteter og oplevelser for beboerne.

Og hvert år samles komitéerne på foranledning af Ældre-/Seniorrådet, så de sammen kan drøfte, hvad der kan give glæde og livskvalitet på plejecentrene. De dage er Michael Møller med til at arrangere.

- De får muligheden for at snakke med hinanden, så de kan inspirere hinanden og dele idéer, der fungerer rigtig godt. Vi har også altid en foredragsholder med, der kan give nye input, fortæller han.

Michael Møller har været med i Ældre-/Seniorrådet i otte år. Derudover er han selv med i en aktivkomité på et plejehjem, hvor han ofte er ude at spille musik.

- Da jeg blev pensioneret, kunne jeg godt mærke, at jeg skulle have noget andet at give mig til, og der virkede det oplagt at gøre en indsats for de ældre i kommunen, fortæller Michael Møller.

Han oplever, at det er med til at gøre en forskel for ældre i Thy.

- Vi kan jo ikke bestemme noget, men vi kommer med vores anbefalinger, og det er min oplevelse, at der bliver lyttet til os i kommunen. Det kan vi også se i de endelige aftaler og politikker, siger Michael Møller.

Ketty Sørensen går politikker og strategier efter i sømmene - tilgodeser det seniorer og ældres behov?


Portrætfoto af Ketty Sørensen, der er medlem af Ældre/seniorrådet i Thisted Komune. Hun står ved et vindue i sin stue.

Efter flere år som lokalpolitiker kastede Ketty Sørensen sine kræfter over Ældre-/Seniorrådet, hvor hun er med til at udvikle fremtidens gode ældre- seniorliv i Thy.

- Vi ser alle livet med forskellige øjne, og derfor er det vigtigt, at det er mennesker med mange forskellige baggrunde, der melder sig på banen.

Sådan siger Ketty Sørensen, der er forhenværende lokalpolitiker og nu sidder i Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

Her er hun sammen med de øvrige medlemmer af rådet med til at komme med anbefalinger og kommentarer på politiske beslutninger, strategier og handleplaner på ældre- seniorområdet i Thisted Kommune.

Hun håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at stille op til Ældre-/Seniorrådet, så der bliver så stor mangfoldighed og diversitet som muligt.

- Den værste misforståelse ville være, hvis folk ikke tror, det er noget for dem, fordi de måske aldrig har beskæftiget sig med lignende tidligere. Alle kan være med, hvis de har lyst. Det er den ganske almindelige borger, der er fyldt 60 år, der skal komme og stille op, siger hun.

For Ketty Sørensen har arbejdet i Ældre-/Seniorrådet været en god kontrast til livet som politiker.

- Jeg er blevet bidt i haserne som politiker. Nu er det bare omvendt. Og jeg oplever, vi er ligeværdige og bliver inddraget mere og mere, og jeg kan se vores fingeraftryk flere steder, siger hun.

Ketty Sørensen mener også, at der i fremtiden kun bliver endnu mere brug for et aktivt Ældre-/Seniorråd.

- Det er et område, der kommer i stor udvikling, fordi pensionister er noget helt andet i dag, end det var tidligere. Vi vil forskellige ting, og vi kan meget mere. Det skal vi være med til at skabe opmærksomhed omkring, siger hun.

Fakta:

Hvad er et Ældre-/Seniorråd?
  • Det er bestemt ved lov, at alle landets kommuner skal have et ældreråd eller seniorråd.
  • De består af borgere i kommunen, der er fyldt 60 år.
  • Alle over 60 år kan stille op til valg til Ældre-/Seniorrådet.
  • Valgene er ikke politisk betinget, og du skal ikke være tilhænger eller medlem af et bestemt parti for at kunne stille op.
  • Valgene gælder for fire år ad gangen.
  • Hovedopgaven for ældreråd og seniorråd er at give deres besyv med på kommunens ældrepolitik. Ældrerådene har nemlig ret til at blive hørt i alle politiske forhold, der berører alle kommunens ældre borgere.
  • Ældrerådene kan også selv tage emner op, som skal drøftes med kommunen.
Hvis du overvejer at stille op:
  • Er du fyldt 60 år kan du både stemme og stille op til ældreråds- og seniorrådsvalg i den kommune, du bor i.
  • Hvis du ønsker at stille op til Ældre-/Seniorrådet, skal du sende en mail til Susanne Yde Jensen, syj@thisted.dk senest d. 4. oktober 2021.

Kontaktinfo

Sundhed og Ældre
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: sundhedaeldre@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00
Opdateret 09-09-2021