Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Info om valget til Ældre-/Seniorrådet

Her på siden får du et overblik over, hvem du kunne stemme på til Ældre-/Seniorråds-valget, og hvordan valget er gået.
Der er i efteråret 2021 afholdt valg til Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

Det nye Ældre-/Seniorråd skal fungere i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Det nye Ældre-/Seniorråd

Stemmerne er nu talt op efter valget til kommunens Ældre- /Seniorråd.
Stemmeprocenten ligger denne gang på 32,37 procent.

I valgdistrikt nord er følgende valgt:
Henning Bøjer
Anette Bjørndal
Ole Christensen
Bente Homann
Else Rasmussen
Eskild Boeskov

Som suppleanter er valgt:
Jens Otto Nystrup
Ingrid Bang Jensby Holst
Bodil Marie Fodgaard
Kristian Bro.

I valgdistrikt syd er de fleste stemmer faldet på:
Ketty Sørensen
Carl Christian Larsen
Irene Pedersen
Ellen Gudmundsen
Lea Houmøller

Her er følgende suppleanter:
Susanne Kloster
Dan Skovgaard

Det nyvalgte Ældre- /Seniorråd mødes første gang den 26. november for at konstituere sig.

Personlige stemmetal


I nedenstående tabeller kan du se stemmefordelingen til valget til Ældre-/Seniorrådet 2021.

I nord blev de første seks kandidater valgt ind som medlemmer af rådet, mens de efterfølgende fire blev suppleanter. Der var en enkelt kandidat, som ikke blev valgt ind.

Kandidat
Digitale stemmer
Postale stemmer
Antal stemmer
Procent
Henning Bøjer
387
86
473
16,714 %
Annette Bjørndal
407
26
433
15,300 %
Ole Christensen
353
32
385
13,604 %
Bente Homann
360
21
381
13,463 %
Else Rasmussen
319
60
379
13,392 %
Eskild Boeskov
230
45
275
9,717 %
Jens Otto Nystrup
120
8
128
4,523 %
Ingrid Bang Jensby Holst
83
21
104
3,675 %
Bodil Marie Fodgaard
70
22
92
3,251 %
Kristian Bro
61
18
79
2,792 %
Erik Jespersen
54
3
57
2,014 %
Blanke stemmer
44
0
44
1,555 %
Samlede stemmer
2488
342
2830
100,000 %

I Syd blev de første 5 kandidater valgt ind som medlemmer af Ældre-/Seniorrådet, mens de efterfølgende 2 blev suppleanter.

Kandidat
Digitale stemmer
Postale stemmer
Antal stemmer
Procent
Ketty Sørensen
525
85
610
35,652 %
Carl Chr. Larsen
230
64
294
17,183 %
Irene Pedersen
200
35
235
13,735 %
Ellen Gudmundsen
140
19
159
9,293 %
Lea Houmøller
140
12
152
8,884 %
Susanne Kloster
114
27
141
8,241 %
Dan Skovgaard
57
18
75
4,383 %
Blanke stemmer
44
1
45
2,630 %
Samlede stemmer
1450
261
1711
100,000 %

De stillede op

Via linket herunder kan du se hvilke kandidater, der stillede op i de to distrikter.
  • Nord: Nors, Klitmøller, Hanstholm, Østerild, Vesløs, Øsløs, Frøstrup, Thisted og Sennels.
  • Syd: Koldby, Snedsted, Hundborg, Sundby, Ydby, Hurup, Vestervig, Agger og Bedsted.
Der var kun mulighed for at stemme på kandidater som tilhører samme distrikt som en selv.


Foto af forsiden af kandidathæftet for Nord.


Foto af forsiden af hæftet med alle kandidater i Syd.

Valgret/valgbarhed

Borgere med folkeregisteradresse i Thisted Kommune, som er fyldt 60 år den 16. november 2021, kan deltage i valget. De kan også vælges til Ældre-/Seniorrådet.

Antal medlemmer

Der skal i alt vælges 11 medlemmer og 7 suppleanter.

I Nord vælges 6 medlemmer og 4 suppleanter, og i Syd vælges 5 medlemmer og 3 suppleanter. Suppleanterne vælges uden tilknytning til bestemte medlemmer.

Valgprocedure

Valget til Ældre-/Seniorrådet afholdes som en kombination af et digitalt og et brevstemme-valg. Valgmaterialet sendes digitalt til vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er fritaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne skal brevstemme.