Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrer af forretningsstedet, samt tilladelse til udeservering.

Læs om:

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Bevillingsnævnet består af seks medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode, samt en repræsentant fra Midt- og Vestjyllands Politi, der ifølge loven er fast medlem af nævnet.

Læs mere om alkoholbevillinger

Medlemmer

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er:

  • borgmester Ulla Vestergaard (A)
  • 1. viceborgmester Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Henning Holm (A)
  • Jens Kr. Yde (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Ib Poulsen (O)
  • Repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi

Møder

Der bliver afholdt et møde i hvert kvartal. Møderne i Bevillingsnævnet er ikke offentlige, og der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde på disse møder.