Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Folkeoplysningsudvalget


Thisted Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg,som varetager en lang række opgaver inden for Folkeoplysningslovens område.

I menuen til venstre kan du læse mere om rådets medlemmer og opgaver, samt se dagsordener og referater fra rådets møder.