Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Det Lokale Naturråd

Kommunerne skal som en del af kommuneplanen udpege et Grønt Danmarkskort. Over hele landet skal der oprettes Lokale Naturråd som skal hjælpe kommunerne med at udpege Grønt Danmarkskort. Der skal etableres ét fælles naturråd for Thisted og Morsø kommune.

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og lave et Grønt Danmarkskort.

Det lokale naturråd


Kommunerne skal som en del af kommuneplanen udpege et Grønt Danmarkskort. Over hele landet er der oprettet Lokale Naturråd, som skal hjælpe kommunerne med den opgave. Der er etableret ét fælles naturråd for Thisted og Morsø Kommuner.

Naturrådets opgave

Naturrådet har til opgave at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege. Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentieller økologiske forbindelser.

Det Lokale Naturråds anbefalinger


Det Lokale Naturråd for Thisted og Morsø kommune har afsluttet arbejdet d. 15. juli 2018.
Rådets samlede anbefalinger kan ses her:Det lokale naturråds anbefalinger for Thy og Mors (3 MB PDF)

Naturrådets sammensætning


Det lokale naturråd er nedsat med følgende sammensætning:
Forening/organisation Medlem
Danmarks Jægerforbund
 Kim Fredholm (suppleant: Niels Jørgen Boyesen)
Landbo Thy
 Jesper Lousdal
Landbo Thy
 Mette Iversen
Danmarks Naturfredningsforening
 Ib Nord Nielsen (suppleant: Mette Jensen)
Dansk Ornitologisk Forening
 Poul Hald Mortensen (suppleant: Jens Jørgen Pedersen)
Friluftsrådet  Hermann P. Jensen
Nationalpark Thy
 Signe Kappel Jørgensen (suppleant: Anna Gudrun Worm)
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
 Frede Østergaard
Thy-Mors Fritidsfiskerforening
 Marianne Kjærgaard (suppleant: Niels Lynggaard Sørensen)
Biologisk Forening for Nordvestjylland
 Tage Leegaard
Thylands Lystfiskerforening
 Mads Kjærgaard
Landbrug & Fødevarer
 Leif Gravesen
Landbrug & Fødevarer
 Preben Nielsen
Private bredejere ved Vandet Sø
 Jens Otte Nystrup (suppleant: Jan Thulstrup)
Thys Natur
 Niels Klingenberg Vistisen (suppleant: Helle Lerke)
Landsbygruppen Thy
 Lars Harbo Hyldahl
Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj
 Jørgen Saaby
Landdistriktsrådet Morsø Kommune
 Morten Lynggaard

Lovgrundlag


Naturrådet oprettes i henhold til Bekendtgørelse nr. 971 om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017. Du kan læse mere i vejledningen på Retsinformation.

Du kan læse mere om lokale naturråd i Erhvervsministeriets vejledning og om Grønt Danmarkskort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger


Hvis du har brug for yderligere oplysninger om Naturrådet, så kontakt Dorthea Albrechtsen, Team Natur, Thisted Kommune, tlf. 9917 2220, da@thisted.dk.

Du kan også læse om rådet ved Morsø Kommune, på dette link.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00