Hvordan skaber og understøtter vi bedst meningsfuldhed i et liv med begrænsninger?

En ny helhedsplan skal sikre, at vi har de rigtige tilbud på socialområdet. Derfor er det vigtigt, at vi kender dine behov.
Vi står over for en stor og vigtig opgave på socialområdet i Thisted Kommune.

Vi ved, at der vil blive flere og flere, der har brug for hjælp. Vi ved, at antallet af voksne med sindslidelser stiger.

Borgere, der bor i kommunale botilbud, bliver ældre end tidligere.

Og flere børn og unge får brug for hjælp til at håndtere diagnoser, som ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelser.

Det betyder, at vi bliver nødt til at se på socialområdet med friske øjne og samarbejde om at udvikle nye idéer og løsninger.

For at vi kan løse den opgave, har kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune bestemt, at der skal udarbejdes en helhedsplan for socialområdet i Thisted Kommune.

Helhedsplan med udgangspunkt i dine behov
Helhedsplanen skal på bedst mulig vis sikre meningsfuldhed i et begrænset liv for socialt udsatte borgere og personer med psykiske og fysiske handicap i Thy.

Vi skal med andre ord sørge for, at vi har de rigtige tilbud, institutioner og fagpersonale i Thisted Kommune.

Der har allerede været afholdt et digitalt borgermøde, hvor ca. 70 deltog for at dele deres viden og ønsker til fremtidens socialområde. Alle de input vil blive brugt i det videre arbejde med helhedsplanen. Læs mere her. 

Helhedsplanen for socialområdet i Thisted Kommune vil også komme i høring i forbindelse med den politiske behandling.

Udkast til helhedsplan er nu sendt i høring til 9. september 2021
Den 23. marts 2021 blev der afholdt et virtuelt borgermøde med det formål at få inputs til arbejdet med helhedsplanen for socialområdet. Der foreligger nu et udkast til en helhedsplan for socialområdet, som er sendt til høring.


Nedenfor kan du dykke ned i en række artikler, der beskriver, hvordan Thisted Kommune arbejder på at give alle borgere med tilknytning til socialområdet et begrænset liv uden begrænsninger.

Du kan også læse om, hvad det stiller af krav til de fysiske institutioner og tilbud.

I Thy står vi sammen og hjælper hinanden, når det er svært.

I Thy skal det gode liv være for alle.

Læs artikel: Flere får brug for hjælp i fremtiden - og de skal mødes af de rigtige kompetencer


Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17