26. apr 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

75. Anlægsregnskab - Museum Thy - ny magasinhal

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Museum Thy - ny magasinhal.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. december 2019 5,0 mio. kr. til en ny magasinhal til Museum Thy.

Magasinet er nu blevet indrettet i en af Thisted Kommunes eksisterende bygninger på Fabriksvej 4 i Thisted. De samlede omkostninger til ombygningen og de særlige krav til klimastyring og inventar i magasinet blev anslået til 5,6 mio. kr., hvoraf Museum Thy skulle bidrage med 0,6 mio. kr.

Arbejdet er nu afsluttet - se billeder jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-781 Museum Thy - ekstra magasinhal er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. april 2022

Økonomiudvalget den 20. april 2022

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. april 2022, pkt. 107:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 86:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen

Opdateret 27-04-2022