12. jan 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Preben Dahlgaard (V)

7. Strategi og handleplan for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Gældende strategi og handleplan for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune forelægges det nye udvalg til efterretning.

Redegørelse

Strategi for beskæftigelsesindsatsen

Strategi for beskæftigelsesindsatsen (se vedlagte bilag) fastsætter, hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort for at indfri de politiske målsætninger, som fremgår af kommunens politikker og målsætninger for beskæftigelse og erhverv.

Det er desuden gennem strategien, at Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og succeskriterier for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune i valgperioden.

Det daglige ansvar for strategien ligger hos Arbejdsmarkedsudvalget og i Beskæftigelsesafdelingen, men i et samarbejde med øvrige relevante udvalg, Kommunalbestyrelsen og øvrige forvaltninger.

Strategien angiver mål for Thisted Kommunes beskæftigelsesindsats og har derfor fastsat målsætninger for både den virksomhedsrettede indsats og den borgerrettede indsats. Det er vores mission at sikre en stor sammenhæng mellem disse indsatser, så der samlet set bidrages til, at så mange borgere som muligt får en plads på arbejdsmarkedet til gavn for både den enkelte, virksomhederne og lokalsamfundet.

I den gældende strategi har vi sat fokus på følgende i den virksomhedsrettede indsats

 • Rekruttering
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Kompetenceudvikling

Mens vi i den borgerrettede indsats har sat fokus på følgende

 • Forebyggelse af ledighed og sygefravær
 • Tidlig indsats i forløb i jobcentret
 • Særlig støtte til borgere med problemer ud over ledighed
 • Fastholdelse i job og uddannelse

Strategiens gyldighedsperiode er den kommunale valgperiode plus ét år. Den gældende strategi blev vedtaget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget på mødet den 14. august 2019 med ikrafttræden pr. 1. januar 2020 og er derfor gældende til udgangen af 2022.

Handleplan for beskæftigelsesindsatsen

Med udgangspunkt i den gældende strategi, har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en handleplan (se vedlagte bilag).
Dennes gyldighedsperiode følger gyldighedsperioden for den gældende beskæftigelsesstrategi.

Handleplanen indeholder:

 • Generelle principper for beskæftigelsesindsatsen
 • Generelle indsatser
 • Organisering og praktiske forhold
 • Indsatser relateret til de enkelte strategiske målsætninger

Handleplanen er opbygget med reference til de strategiske målsætninger inden for den henholdsvis virksomhedsrettede og borgerrettede indsats. Herudover beskriver handleplanen nogle generelle principper og indsatser for beskæftigelsesindsatsen, der læner sig op ad den politiske ambition og mission for beskæftigelsesområdet, som er beskrevet i den gældende strategi.

Udarbejdelse af ny strategi og handleplan

Eftersom den gældende strategi og tilknyttede handleplan udløber ved udgangen af 2022, skal der i indeværende år udarbejdes henholdsvis ny strategi og handleplan for den kommunale valgperiode2023-2026. (2022-2025)

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vedlagte strategi og handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 13-01-2022