06. apr 2022

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Preben Dahlgaard (V)

16. Revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune er udvalgt til at deltage i en revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører fra ultimo februar 2022 til medio juni 2022 en revision vedrørende langvarige kontanthjælpsmodtagere. STAR har udvalgt 25 kommuner til revisionen - heriblandt Thisted Kommune.

Styrelsen har valgt BDO som revisor til gennemførelse af revisionsopgaven. Revisionen gennemføres som en gennemgang af 15 sager i hver kommune samt et ledelsesinterview. BDO udpeger selv de 15 sager.

Formålet med revisionen er at bidrage med viden om kommunernes praksis over for målgruppen, herunder viden om, hvad der kendetegner borgernes sagsforløb, hvilke indsatser borgerne modtager mv. Revisionen adskiller sig dermed fra den øvrige kommunale revision, idet hovedvægten lægges på konkret sagsgennemgang, der giver mulighed for at opnå en mere detaljeret indsigt i kommunernes forvaltning end den, der opnås i forbindelse med den generelle kommunale revision.

Den systematiske gennemgang af langvarige kontanthjælpsforløb er aftalt mellem regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 og gennemføres som en fokusrevision.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 07-04-2022