06. apr 2022

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Preben Dahlgaard (V)

13. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen – Vedr. møde med erhvervslivet

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen har kontaktet Erhverv og Beskæftigelse vedr. arrangering af et informationsmøde med erhvervslivet.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Nielsen har kontaktet Erhverv og Beskæftigelse ad to omgange vedr. arrangering af et informationsmøde med erhvervslivet med henblik på at lave match med forskellige borgere såsom fleksjobvisiterede, førtidspensionister og andre borgere med særlige behov.

Henvendelse 1:

”Hej Rikke jeg skriver til dig som vi aftalte på mødet på Hotel Rebild Bakker.
Det jeg godt kunne tænke mig var jeg får holdt en informations/møde aften med erhvervsdrivende i Thisted Kommune mødet kunne eventuelt blive afholdt i Thy Ehvervs Forums lokaler eller jobcentret lokaler. Meningen er at man invitere erhvervsdrivende ind til denne informationsaften hvor to erhvervsdrivende vil fortælle om fordelene ved at have en Fleksjobbere som er handicappet eller sentudviklet det er for eksempel
Scandia i Thisted som gerne vil komme og fortælle om fordelene det samme vel Rema 1000 Thisted
så ledes man kunne inspirere andre virksomheder til netop at ansætte nogen af disse ledig som er på kanten af arbejdsmarkedet
eller nogen af dem der er normal på Thyværkstedet eller på Cimbria
de som er udenfor arbejdsmarkedet især på Thyværkstedet var da mange der gave udtryk for at de gerne vil ud at arbejde på en almindelig firma det kunne være sjov at se om man kunne matche en firma med en fra Thyværkstedet
eller en Fleksjobbere eller måske endda en førtidspensionist jeg ved godt den sidste nævnte kategori ikke tilhører dig men der til håber jeg vi kan finde hende damen som du nævnte men jeg kan desværre ikke huske hvad hun hedder. Så det jeg havde forestillet mig var en møde med dig og hende den anden dame som jeg ikke kan huske hvad hedder Ib Poulsen og Thomas fra Thyerhvervs
således man kan fange disse firmaer som Thy Erhvervs Forum har med at gøre og dem i har med at gøre til daglige på den måde fanger vi flest mulig. Dertil skal også siges det er ikke noget med at jeg kan hænge min hat på en stativ og sige se hvad jeg var bedre til at gøre en Jobcentret.
Så jeg håber det er noget du kunne se en portion sjæle i og en fordel ved jeg synes ihvertfald selv det kunne være spændende at se hvad vi kunne få ud af sådan et møde og du kunne jo fortælle jeres indgangsvinkel til det og hvordan i kunne hjælpe de enkelte firmaer med at få det til at virke fordi mange gange så tror jeg tænkte lidt ordner i bureaukrati og det kunne være dejligt hvis vi kunne få en gangs skyld undgå det.

Jeg har valgt at sætte Ib Poulsen på som CC på denne mail håber det er i orden samtidig sætter jeg også Thomas på som CC på denne mail. Med venlig hilsen
Brian Nielsen politiker NB”

Henvendelse 2:

”Hej jeg skriver lige igen til jer da jeg synes der er gået lang tid og ikke har hørt noget angående min forespørgsel om at arrangere en møde med erhvervslivet i Thisted Kommune på henblik på at matche forskellige brugere som gerne vil ud i det er mindelig erhvervsliv så som Fleksjobbere faktisk pensionister og andre brugere Med særlig behov. Jeg vil gerne høre hvordan det går om jeg snart får et svar da jeg tænker der er gået tre måneder i denne valgperiode hvor jeg har arbejdet på at få sat sådan en møde i verden men det lader til det er ret svært at få Lov til. Så undrer mig lidt over at jeg ikke høre noget da jeg mener det burde være en God ting og få arrangeret sådan en møde jeg har erhvervsdrivende der gerne vil komme og fortælle deres succeshistorier jeg har erhvervsdrivende der gerne vil ansætte Folk fra disse grupper så jeg håber på et snarligt svar så vi kan komme videre. Og som jeg har skrevet tidligere må jobcentret gerne tage æren for hvis der er nogen der kommer i job på grund af denne møde som jeg gerne vil holde. Det handler om at vise samfundssind og løfte i flok for så kan vi mere. Med venlig hilsen Brian Nielsen NB”

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Hvis Erhverv og Beskæftigelse skal give førtidspensionister og ”andre borgere med særlige behov” en indsats som foreslået, så vil der være tale om en udvidelse af afdelingens samlede målgruppe, da f.eks. førtidspensionister ikke er en del af normalindsatsen - og dermed vil der være færre ressourcer til indsatsen for de øvrige målgrupper.

Det skal bemærkes, at Erhverv og Beskæftigelse allerede giver en særlig støtte til borgere med udfordringer udover ledighed, hvis de er en del af afdelingens normale målgruppe - såsom ledighedsydelsesmodtagere (fleksjobvisiterede uden job). Det er sågar et ministermål for 2022, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. I tråd hermed har Erhverv og Beskæftigelse en nøgleperson ansat til formålet som en del af et projekt, der udløber i december 2022, jf. punkt 24 på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 3. februar 2021.

Erhverv og Beskæftigelse gør desuden opmærksom på, at involvering af Thyværkstedets brugere kan have konsekvenser ift. serviceloven og kræver inddragelse af Handicap og Socialpsykiatri samt Social- og Seniorudvalget.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

Opdateret 07-04-2022