06. apr 2022

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Preben Dahlgaard (V)

18. Læringsbeviser til unge i virksomhedsforløb

Udskriv

Sagstema

Erhverv og Beskæftigelse har fået puljemidler til projekt ”Læringsbeviser for de unge i virksomhedspraktik i Thisted Kommune”.

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i efteråret 2021 ”Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats”. Formålet med puljen er at undersøge om brugen af læringsbeviser kan fremme unges progression mod en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var afsat 3,3 mio. kr. til puljen, som kommunerne kunne søge om.

Erhverv og Beskæftigelse søgte om 377.653 kr. fra puljen til projekt ”Læringsbeviser for de unge i virksomhedspraktik i Thisted Kommune”, hvilket STAR har imødekommet. Formålet med projektet er at arbejde mere målrettet med gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere, som har mere gavn af en jobrettet indsats end en uddannelsesrettet indsats.

Projektets kerne er udviklingen af læringsbeviser og implementering af dem i den daglige drift. Dette som supplement til den allerede eksisterende tilgang om meningsfulde og konkrete virksomhedsforløb, der bringer unge tættere på uddannelse eller job. De overordnede mål for arbejdet med læringsbeviset er, at læringsbeviset skal:

  • Sætte en tydelig retning for de unges træning og læring i praktikforløbet
  • Synliggøre - for de unge selv, virksomheder og sagsbehandlere/jobkonsulenter - hvad de unge opnår af læring og kompetencer fra et virksomhedsrettet forløb
  • Styrke arbejdet med de unges uddannelsesplan/jobplan, CV, uddannelses- og jobsøgning samt videre afklaring af uddannelsesmål.

I udviklingen af læringsbeviset inddrages både uddannelses- og aktivitetsparate unge, sagsbehandlere, jobkonsulenter og virksomheder med henblik på at skabe praksisnære og funktionelle læringsbeviser, som understøtter den unges forankring i uddannelse eller job. Læringsbeviset vil ligeledes blive integreret med den unges CV og plan på jobnet.dk. I løbet af projektperioden præsenteres de unge desuden for andre unge og virksomheder, som har samarbejdet om et forløb og et læringsbevis. I alt forventes 70 unge at deltage i projektet, der løber til udgangen af 2022.

Der samarbejdes løbende om projektet med BDO, som yder konsulentstøtte til projektet i form af facilitering af læringsbevisets udformning, opfølgning på implementering og projektevaluering.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 377.653 kr., der dækker alle budgetterede udgifter til løn og konsulentbistand.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

Opdateret 07-04-2022