Opgaver

Her kan du læse mere om Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
• opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:
• politikker og strategier indenfor udvalgets område
• Jobcentret