09. aug 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

90. Statistik over antal underretninger i Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om antal modtagne underretninger i Børne- og Familierådgivningen fra 1. januar - 31. juli 2022.

Redegørelse

Børne- og Familierådgivningen modtager dagligt underretninger vedrørende børn og unges mistrivsel.

Underretningerne er blandt andet fra fagpersoner, interne samarbejdspartnere, private personer samt anonyme underretninger.

Historisk set har Børne- og Familierådgivningen modtaget følgende antal underretninger pr. år:

År

Antal

Gennemsnit pr. måned

2022 (1. januar - 31. juli)

569

81,28

2021

1101

91,75

2020

1150

95,83

2019

1078

89,83

2018

982

81,83

2017

915

76,25

Kilde: Børne- og Familierådgivningens fagsystem

De 569 underretninger, som er modtaget i 2022, er fordelt på 378 børn og unge.

Underretningerne fordeler sig således:

 • § 152, fra andre kommuner - 4 stk.
 • § 153, fra fagpersoner - 465 stk.
 • § 154, øvrige (naboer, anonyme, familie) - 100 stk.

En stor del af underretningerne, der modtages, er fra andre fagpersoner herunder:

 • Skoler – 130 stk.
 • Politi – 71 stk.
 • Andre kommunale afdelinger (F.eks. Jobcenter, Borgerservice) - 66 stk.
 • Psykiatri - 35 stk.
 • Sygehus - 23 stk.
 • Dagtilbudsområdet – 22 stk.
 • Døgnvagt - 22 stk.
 • Læger – 21 stk.
 • PPR - 9 stk.
 • Sundhedsplejen - 9 stk.

Efter servicelovens § 155, stk. 2 skal alle underretninger vurderes indenfor 24 timer, hvor der foretages en vurdering af, om barnet eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Efterfølgende afholdes altid en partshøring, jf. forvaltningslovens regler, hvor underretningen gennemgås med forældrene.

I nye sager vurderer Modtagelsen, om sagen kan afklares via samtaleforløb eller råd og vejledning. Hvis sagen vurderes mere omfattende, træffes der afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Efter servicelovens § 155 a skal der foretages en "second opinion", når der modtages en underretning, hvor kommunen i forvejen har iværksat foranstaltninger.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 10-08-2022