27. sep 2022

Deltagere:

  • Claus Nybo (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Kenneth Bjerregaard (V)
  • Per Skovmose (C)
  • Peter Larsen (V)

112. Opnormering af Klitmøller Fribørnehaves vuggestue

Udskriv

Sagstema

Opnormering af Klitmøller Friskole og Børnehus' vuggestue fra 12 pladser til 17 pladser.

Redegørelse

Klitmøller Friskole og Børnehus har den 29. august 2022 ansøgt om at få opnormeret deres vuggestue fra 12 til 17 pladser.

Vuggestuen vil inddrage dele af aktivitetsrummet til opholdsrum, således at der fremover vil være 52,35 m2 til rådighed til de 17 børn i vuggestuen. Hvert barn vil således have 3,1 m2 til rådighed. Minimumsreglerne er mindst 3 m2 for børn i vuggestuen.

Ved opnormeringen vil vuggestuen fremover opfylde kravene til C niveau i forhold til vuggestuen.

Ved næste tilsynsbesøg vil der blive tjekket op på fordelingen af rummene i vuggestuen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af privat vuggestue vil eventuelt betyde, at en højere andel af udgifterne til pasning af børn vil gå til de private institutioner.
Andelen af børn, der passes i private tilbud, vil derfor muligvis øges.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at flere børn i de private ordninger betyder færre børn i den kommunale forsyning, og at budgetterne tilpasses tilsvarende gennem tildelingsmodellen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at opnormeringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 28-09-2022