27. sep 2022

Deltagere:

  • Claus Nybo (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Kenneth Bjerregaard (V)
  • Per Skovmose (C)
  • Peter Larsen (V)

113. Oprettelse af vuggestue - Fribørnehaven Skjoldborg

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af vuggestuepladser i Fribørnehaven Skjoldborg.

Redegørelse

Fribørnehaven Skjoldborg har den 10. august 2022 ansøgt om at udvide børnehaven med 6 vuggestuepladser.

Børnehaven vil ændre på ruminddelingen således, at vuggestuen får ét af opholdsrummene. Fremover vil der være 33,4 m2 til rådighed til de 6 børn i vuggestuen. Hvert barn vil således have 3,2 m2 til rådighed. Minimumsreglerne er mindst 3 m2 for børn i vuggestuen.

Ved opnormeringen vil vuggestuen fremover opfylde kravene til C-niveau i forhold til vuggestuen.

Ved næste tilsynsbesøg vil der blive tjekket op på, at depotrum er inddraget til opholdsrum i vuggestuen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af privat vuggestue vil eventuelt betyde, at en højere andel af udgifterne til pasning af børn vil gå til de private institutioner.
Andelen af børn, der passes i private tilbud, vil derfor muligvis øges.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at flere børn i de private ordninger betyder færre børn i den kommunale forsyning, og at budgetterne tilpasses tilsvarende gennem tildelingsmodellen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 28-09-2022