08. feb 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

23. Anlægsbevilling - Forbedring af arbejdsmiljøet i Social, Sundhed og Kultur

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser i 2022.

Redegørelse

Med vedtagelse af budget 2022 blev det godkendt, at der på investeringsoversigten i hvert af årene 2022-2025 er afsat en pulje på 1,5 mio.kr. til investering i det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser. Puljen har til formål at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på områderne.

Puljen indstilles frigivet til forbedringer som beskrevet i formålet. Det vil være op til de lokale ledelser og Område-MED at prioritere midlerne til de mest nødvendige investeringer.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Social, Sundhed og Kulturs arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Økonomiudvalget den 23. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Ældre og Træning og Handicap samt Socialpsykiatris arbejdspladser finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

Opdateret 09-02-2022