16. maj 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

79. Eventuelt - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Forslag om arrangement for socialt udsatte, som de afholdes i Odense.

Et ønske fra udsatterådet om et større fokus på stoffer og ikke kun på alkohol.

Behov for et øget brug af SSP.

Det blev påpeget hvordan og hvad der informeres om på skolerne om misbrug og hvordan vi kan bruge de frivillige bedst. Hvordan styrker vi det forebyggende arbejde generelt?

På nuværende tidspunkt sendes medlemmer ned på Rampen for at spise et måltid. Derved sendes de tilbage til det miljø, de forsøger at komme ud af.

Den 17. maj afholdes møde om netop dette, hvor det drøftes hvordan det kan gøres anderledes og problemet kan blive løst.

Til toppen

Opdateret 17-05-2022