08. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

147. Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område.

Beslutning

P60

Generelt ønsker Område-MED, at alle godkendte P60-elementer skal gennemarbejdes grundigt, herunder at alle relevante medarbejdere inddrages i implementeringen.

Område-MED ønsker politisk mod ift. vedtagelse af P60-projekter, fordi eventuelle rammebesparelser vil være endnu mere ødelæggende for området. Politikerne er opmærksomme på, at hvis der ikke vælges P60-elementer, skal finansieringen findes andre steder - og her er udgangspunktet for SSU ikke rammebesparelser i Ældre og Træning.

Opmærksomhedspunkter til P60-projekter:

 • Lukning af plejecentre
  • Område-MED understreger, at alle institutioner i Ældre og Træning har bakket op omkring plejeboligplanen.
 • Fælles ejendomsadministration:
  • Ældre og Trænings pedeller er ikke afvisende for forslaget, men det skal gøres på en klog måde, hvor de forskellige medarbejderes kompetencer udnyttes, men ikke misbruges.
  • Der skal være opmærksomhed på de overenskomstmæssige rettigheder.
  • Pedellerne kan have flere roller - herunder også nogle i relation til borgerne. Det vil blive vanskeliggjort ved centralisering.
  • Der skal være opmærksomhed på risikoen for ventetid på løsning af umiddelbart opståede problemer. Eksempelvis med biler i hjemmeplejen.
 • Reduktion i høj kørselstakst
  • Der er medarbejdere, der kører direkte hjemmefra og til borger. Hvis de skal omkring et indmødested inden, kan det medføre fastholdelsesudfordringer.
  • De øgede brændstofudgifter giver udfordringer ift. projektet.
 • MED-systemet
  • MED-systemet anser antallet af møder for passende ift. opgaveløsningen.

Budget 2023

Opmærksomhedspunkter til Budget 2023

 • Område-MED ønsker, at der afsættes midler til fastholdelse (seniorordning).
 • Område-MED er indstillede på at afprøve forskellige modeller, der kan afhjælpe rekruttering- og fastholdelsesudfordringerne.

Fraværende i Fællesmøde mellem Område-MED Ældre og Træning og Social- og Seniorudvalget:

Peter Uno Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Brian Thinggaard, Pernille Vad Jensen og Pernille Flintholm Thøgersen

Til toppen

Opdateret 13-09-2022