08. jun 2022

Deltagere:

  • Ida Pedersen (A)
  • Jan Fink Mejlgaard (A)
  • Preben Dahlgaard (V)
  • Susanne Olander (V)
  • Torben Overgaard (C)

111. Orientering om opdateringen af udstillingen i Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Orientering om opdatering af udstillingen i Besøgscenter Østerild og dialogmøde med interessenter.

Redegørelse

Besøgscenter Østerild udarbejdede i efteråret 2020 en ny strategi for perioden 2021-2025, jf. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. december 2020 pkt. 175. Heri blev det beskrevet, at der hvert år skulle være bestemte fokusområder. Det første fokusområde er den indendørs udstilling i Besøgscenter Østerild. Der blev i foråret 2021 udarbejdet en projektering for den fremtidige udstilling, som efterfølgende blev sendt til forskellige nationale og lokale fonde og puljer. Der blev i alt ansøgt om et beløb på ca. 3,9 mio. kr. Spar Nord Fonden vendte i oktober 2021 positivt tilbage med en donation på 300.000 kr., mens Færchfonden i maj 2022 vendte positivt tilbage med en donation på 100.000 kr. Der ventes fortsat på svar fra Novo Nordisk Fonden.

Det er meningen, at Besøgscenter Østerilds fremtidige udstilling skal have et højt formidlingsmæssigt niveau, hvor gæsterne skal tage aktiv del i udstillingen. Det er tanken, at der skal være en høj grad af interaktive og fysiske installationer, som gæsterne kan gå på opdagelse i, og som afspejler det højteknologiske arbejde, som foregår i Testcenter Østerild.

Ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 9. juni 2021 blev det besluttet, at der skulle skabes kontakt til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Vestas og Siemens Gamesa, som alle tre er interessenter ved Besøgscenter Østerild og er repræsenteret i formidlingsgruppen omkring besøgscentret. Kontakten skulle munde ud i et dialogmøde om den fremadrettede formidlingsindsats og økonomien herved. Det blev efterfølgende sendt en forespørgsel til de tre interessenter, og et møde blev fastsat til november 2021, men blev sidenhen flyttet til marts 2022.

På dialogmødet i marts 2022 blev det blandt andet drøftet, hvordan STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) i fremtiden kunne få et større fokus i den fremtidige formidling i Besøgscenter Østerild. Det blev ligeledes drøftet, hvordan en fremtidig udstilling i Besøgscenter Østerild kunne tage sig ud. Et ønske er, at en fremtidig udstilling skal være mere dynamisk, hvor gæsterne i højere grad kan interagere med udstillingen og dermed selv komme i spil.

Et centralt emne for dialogmødet var diskussionen af, hvad der kan gøres på kort og langt sigt. Det blev drøftet, hvordan der på kort sigt frem mod sommerferien 2022 kunne ske en mindre opdatering af den nuværende udstilling, så den fremstår med rette fakta og informationer om testcentret og de nuværende vindmøller. Det blev besluttet, at der i fællesskab arbejdes frem mod, at udstillingen er faktaopdateret inden sommerferien.

Ligeledes blev det besluttet, at der stiles mod et nyt fælles projekt, som indbefatter en ny udstilling og et nyt indbydende udendørsområde. Hertil skal der udarbejdes en totalplan for hele besøgscentret, hvor det er beskrevet, hvad de forskellige områder skal indeholde. Der skal ligeledes være en skarp økonomisk plan for arbejdet med en ny udstilling og et nyt udendørsområde. Økonomien skal være realistisk og skal afspejle det formidlingsmæssige niveau, der stiles efter. Økonomien til projektet skal hovedsageligt findes gennem fundraising, og fondssøgningsarbejdet skal derfor have en central plads i udviklingen af de nye formidlingsmæssige tiltag. Ved manglende økonomiske midler fordeles dette mellem hovedinteressenterne.

Det blev besluttet, at der skal laves et oplæg til en længere proces for formidlingsindsatsen. Denne skal være klar umiddelbart før 10-års jubilæet i oktober 2022. I samme ombæring mødes dagens mødedeltagere igen til et opfølgende dialogmøde, hvor Naturstyrelsen også inviteres med. Det forestående dialogmøde vil derfor bestå af repræsentanter fra Thisted Kommune, Vestas, Siemens Gamesa, DTU og Naturstyrelsen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der arbejdes ud fra et budget for den fremtidige udstilling på ca. 3,9 mio. kr., hvorfor der fortsat mangler en finansiering på ca. 3,5 mio. kr. Denne forventes indhentet gennem fondsmidler eller gennem private bidragsydere.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2022