17. aug 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

116. Forslag til fortsat introduktionsrunde i Sundhed, Kultur og Fritid

Udskriv

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur stiller forslag til introduktionsrunde og program for besøg på Sundhed-, Kultur- og Fritidsinstitutioner.

Redegørelse

Som en del af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets introduktion til området er der afholdt besøgsrunder forud for udvalgsmøderne i april, maj og juni 2022. Som en del af besøgsrunderne har lederen af institutionerne givet en rundvisning, og efterfølgende er udvalgsmødet afholdt på lokationen. Social, Sundhed og Kultur besluttede den 16. marts 2022, at der efter sommerferien skal være endnu en besøgsrunde med introduktion til de resterende områder.

Forslag til program for udvalgsmøde den 28. september 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.05: Aktivitetscenter Vestervig
 • Kl. 09.30 - 10.10: Ydby Skytte og fritidscenter + BMX-banerne
 • Kl. 10.30 - 10.50: Biblioteket i Hurup
 • Kl. 11.00 - 11.30: Musikskolen i Hurup
 • Kl. 11.40 - 13.00: Hurup Hallerne og frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Hurup Hallerne

Forslag til program for udvalgsmøde den 16. november 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.00: Bedsted Hallen
 • Kl. 09.20 - 09.50: Hørdum hallen
 • Kl. 10.10 - 10.50: Snedsted Hallen
 • Kl. 11.10 - 11.50: Sjørring Kultur- og Idrætscenter
 • Kl. 12.05 - 13.00: Nors hallen inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Nors Hallen

Forslag til program for udvalgsmøde den 7. december 2022 med kultur og fritid som tema:

 • Kl. 08.30 - 09.00: Hannæs hallen
 • kl. 09.15 - 10.15: Multicenter Østerild
 • Kl. 10.30 - 11.00: Nordthy Hallen
 • Kl. 11.15 – 11.45: Rolighedshallen
 • Kl. 12.00 – 13.00: Munkehallen og Thy Sangskole inkl. frokost
 • Kl. 13.00: Udvalgsmødet afholdes i Munkehallen

Der er, ud over ovenstående, flere foreninger på både kultur og fritidsområdet, men der planlægges ikke besøg på disse for nuværende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at forslag til introduktionsrunde på områdernes institutioner godkendes.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at besøgsrunden den 28. september flyttes til senere dato, da udvalgsmødet denne dato er flyttet.

Til toppen

Opdateret 18-08-2022