Daghus Thisted
Korsgade 18, stuen
7700 Thisted
Telefon 99 17 39 39 
e-mail: tvs@thisted.dk

EAN Nummer: 5798003991238

Velkommen til Daghus Thisted

Daghus Thisted er et socialpsykiatrisk behandlings-, trænings- og afklaringstilbud efter paragraf 104 i Serviceloven.
Daghuset er et tilbud i en planlagt periode.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat, alle med relevant socialfaglig uddannelse, samt en specialiseret viden om psykiatri.