Dagtilbud til dig med sværere psykisk lidelse

Er du over 18 år og har du en sværere psykisk lidelse og sårbarhed, kan du få behandling, træning, afklaring og støtte i hverdagen alt efter dit behov i Daghuset i Thisted.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk forløb i Daghuset

Daghus Thisted er et tilbud til dig over 18 år, der har sværere psykiske lidelser og har behov for socialpsykiatrisk behandling, træning og afklaring i en periode. Det kan være, mens du bor hjemme, eller i en overgangsperiode mens du stadig er indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit N8 Thy/Mors. Formålet med, at du er tilknyttet Daghus Thisted, er at undgå, at du får behov for at være indlagt på grund af din psykiske lidelse.

Afklaring, træning, behandling og støtte

Vi arbejder efter såkaldt kognitive metoder. De enkelte tiltag kan være, at du får:

 • Afklaret din egen formåen og træning i dagligdagens færdigheder
 • Social træning i at være sammen med andre
 • Redskaber til at tackle dit liv, når det er svært
 • Viden og indsigt i din psykiske sygdom (psykoedukation)
 • Individuel psykiatrisk fysioterapi og ergoterapi
 • NADA-øreakupunktur
 • Støtte til kontakt med andre instanser, overblik over økonomi, praktikperiode og udslusning

Sådan bliver du henvist til Daghusets tilbud

Du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om tilbud om behandling, træning og afklaring i Daghuset i Thisted vil passe til dig i en periode. Det er din hjemkommune, som skal betale for dit forløb i Daghuset. Din sagsbehandler kontakter Daghuset og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan starte.

Du har indflydelse på dit forløb

Som bruger af Daghusets tilbud er du inddraget i alle tiltag omkring din egen socialpsykiatriske behandling, træning og afklaring. Du bestemmer så vidt muligt selv, hvor meget og hvornår du ønsker, at andre personer bliver inddraget i dit forløb. 

Daghuset samarbejder med:

 • Din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • jobkonsulenter i din kommune,
 • behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland,
 • din egen læge,
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.
Senest opdateret 13-01-2023

Viden og indsigt

I Daghuset får du viden og indsigt i din psykiske lidelse, og hvordan du håndterer den i hverdagen. Du kan få træning i hverdagens gøremål og i at komme ud blandt andre.

Socialpsykiatrisk tilbud

Daghuset
Korsgade 18, stuen
7700 Thisted

Værested

Drivhuset
Leder Test Skabelon
Korsgade xx, 7700 Thisted
Tlf.:xxxxx
Mobil:xxxxxxxxx
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Daghuset.

 Indflydelse på Daghusets hverdag og tilbud

I Daghus Thisted hersker en rolig og tryg atmosfære i det socialpsykiatriske tilbud. Det giver dig god mulighed for at arbejde med dine egne problemstillinger, enten individuelt eller i en gruppe. Vi har ca. x-antal brugere, som er tilknyttet huset i varierende omfang, alt efter behov, og man er accepteret, som den man er. I starten er du som udgangspunkt tilknyttet ca. x timer om ugen og mod slutningen af dit forløb er det færre og færre timer om ugen. 

Tryghed, aktivitet og bevægelse er nøgleord for vores hverdag. Som bruger har du stor indflydelse på indholdet i tilbuddet, og vores ugeplaner revurderes jævnligt af brugere og personale i fællesskab. I Daghuset arbejder vi overordnet ud fra en såkaldt Recovery- og Rehabiliterende tilgang, som betyder xxx???

Aktiviteter i grupper kan for eksempel være: Yoga, mindfulness, badminton, gåture, mindfulness, madgruppe, kreativitet, svømning og motion. 

Behandling og træning i grupper kan være: Mindfulness, kognition og ACT (hvad???)

Individuelle Behandlingstilbud: Psykiatrisk fysioterapi, sensorisk profil og NADA øreakupunktur.

Nogle af tilbuddene er fælles med Drivhuset, som er vores værested for psykisk sårbare.

 

 

Her kan være kort beskrivelse af lejlighed eller fysiske rammer.

Her bør være link til standardtekst om lejekontrakt, indflytnings rapport og økonomi som husleje, forbrugsudgifter og kost (Ejendomsservice)

Arrangementer eller lign. 

Personalet i Daghuset

I Daghuset er medarbejderne uddannet ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog. Medarbejderne modtager løbende supervision, kurser og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske tilbud.

Daghusets leder er samtidig leder af Drivhuset, som er et værested for psykisk sårbare. Det deler faciliteter med Daghuset.

 

Sussi Jensen, Thisted (med foto)

"Det tog noget tid at vænne sig til det hele... alle menneskerne og omgivelserne. Som alle ved, er al begyndelse svær, men de gjorde det meget nemt for mig, at føle mig velkommen og glad for at komme der. Som de sagde: Her er vi alle ens. Ingen er bedre end andre, og der er plads til alle."

 

Leo Hansen, Vestervig (med foto)

"Jeg må sige, at de havde rigtig meget at leve op til det. Om det var en dårlig dag eller en af de neutrale dage, så var der plads til det. Og det var ikke kun personalet, der tog det hensyn, men også brugerne. Jeg er den person, der kræver meget stabilitet og ro i omgivelserne, og det var der også plads til. Jeg fik en ugeplan og kunne ellers tage det med ro og vænne mig til det hele."

 

Liselotte Petersen, Ræhr (med foto)

"I begyndelsen gik jeg til faste samtaler med min kontaktperson, så både hun og jeg fik lært hinanden at kende. Jeg fik vel et bånd til hende og lærte, at jeg kunne stole på hende, uanset hvad jeg gik og tumlede med i hovedet. Der var selvfølgelig også en del medicin og diverse ting, der skulle sættes styr på, men som tiden gik, fik jeg mere hold på tingene og lærte også så småt at føle mig som et menneske, som skulle leve og ikke rende rundt og være bange for alt i min omverden."

Thisted Kommune driver Daghus Thisted, som hører til socialpsykiatriens specialsektor. Brugeren bor i eget hjem eller er indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit N8 Thy/Mors i Thisted og kan have gavn af Daghusets tilbud på vej mod udskrivning.

Vi har i alt 17 fuldtidspladser, som er fordelt på både fuldtids- og deltidspladser (timer?). 

Daghus Thisted er et socialpsykiatrisk behandlings-, trænings- og afklaringstilbud efter §104 i Serviceloven

Personalet er....

Metoder er...

Lovgrundlag er: Servicelovens §104 om x til mennesker med sværere psykisk lidelse.

EAN-nr. 5798003991238

Her kan stå jeres målsætning i 2-5 korte punkter, f.eks.:

Daghusets brugere og personale har sammen udarbejdet et fælles værdigrundlag for, hvordan vi trives, arbejder og omgås. I overskrifter handler det om:

 • Glæde opstår gennem fælles oplevelser. 
 • Tryghed betyder, at man kan være åben og sig "selv". 
 • Empati betyder medfølelse og indlevelse. 
 • Tillid er noget, der vokser frem i takt med, at man lærer hinanden at kende.

 

Her kan linkes til Kvalitetsstandard

 

Her kan lægges tilsynrapporter for de seneste 3 år.

Værested

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til psykisk syg?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Driller hverdagen?

Få en fast støtteperson

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der kan støtte dig i hverdagens opgaver og hjælpe med kontakt til forskellige instanser. 

LÆS MERE