Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har den 23. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2020, som er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på hvilke områder indenfor fysisk planlægning, der skal fokuseres på i Thisted Kommune.

Den 27. oktober 2020 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse, at de indkomne bemærkninger fra den offentlige høring ikke gav anledning til ændringer i Planstrategi 2020.

Planen er offentliggjort den 28. oktober 2020.

Planstrategien

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode.

Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder: 

  1. Samspil mellem by og land
  2. Klimatilpasning
  3. Turismepolitiske overvejelser
  4. Kystbyer
  5.  Attraktive erhvervsarealer
  6. Thisted by som købstad
  7. Danmarks naturkommune 
  8. Energi og ressourcer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Planstrategien kan ses via den digitale plan her eller som PDF.

Offentliggørelsesbrev inklusiv klagevejledning findes på den digitale plan.

Forudsætningsredegørelsen

Forudsætningsredegørelsen giver et overblik over Thisted Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fysisk udvikling indenfor de otte fokusområder. Planstrategi 2020 er udviklet med afsæt i forudsætningsredegørelsen.

Forudsætningsredegørelsen kan ligeledes ses via den digitale plan her eller som PDF.

Senest opdateret 13-02-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00