Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 06-02-2024

Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse, Fuglhøjgårdvej 1, 7752 Snedsted
Klagefrist den 5. marts 2024.

Tillæg til § 16 b miljøtilladelse, alle kvæg, Fuglhøjgårdvej 1, 7752 Snedsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. februar 2024.

Klagefristen udløber den 5. marts 2024.

Link til afgørelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy