Høringsfrist: 15.02.2024

Høring vedr. landbrugsafgørelse

Publiceret 01-02-2024

Der ansøges om miljøtilladelse på Jestrupvej 3, 7752 Snedsted

Udkast, § 16 b miljøtilladelse, kvæg og heste, Jestrupvej 3, 7752 Snedsted.

Udkast offentliggjort den 1. februar 2024.

Høringsfristen udløber den 15. februar 2024.

Link til udkast

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy