Høringsfrist: 29.02.2024

Kystbeskyttelse ved sandfodring

Publiceret 01-02-2024

Thisted Kommune har modtaget en ny ansøgning om kystbeskyttelse ved høfden ”Prøven” i Vorupør, nærmere bestemt sandfodring ved matr.nr. 36dd Vorupør, Hundborg.

Det ansøgte kræver tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven og forud for denne tilladelse kan meddeles, fremlægges projektet offentligt i 4 uger jf. kystbeskyttelseslovens §5.

Bemærkninger bedes fremsendt til skovogland@thisted.dk senest 29. februar 2024.

Projektbeskrivelse

På strækningen nord for høfden ”Prøven” ved matrikel 36dd Vorupør, Hundborg er den eksisterende kystlinje op til 170 m bagved den historiske kystlinje og ca. 80 m i perioden fra 1995 til 2022, derfor ønskes kystbeskyttelse ved sandfodring på denne strækning.

Der er i 2023 meddelt tilladelse til kystbeskyttelse på strækning - dels ved sandfodring med sandet der årligt fjernes fra Havbadet og dels med deponeret sand syd og sydvest for havbadet.

Der er desuden deponeret ca. 8.000 m3 sand fra Havbadet på parkeringspladsen ved Hawblink – det er denne mængde, der søges tilladelse til også at anvende til nyttiggørelse som sandfodring og dermed kystbeskyttelse ved matrikel 36dd Vorupør, Hundborg.

Sandfodringen udføres ved tilkørsel af rent sandmateriale fra havbadet og det midlertidige depot. Tilkørsel til stranden sker via rampen hvor vejene ”Havstokken” og ”Vesterhavsgade” mødes. Der forventes brugt hydraulisk gravemaskine, dumper og dozer til opgaven. Det tilkørte sand fordeles jævnt på strækningen i et naturligt strandprofil tilpasset de stedlige forhold.

Sandfodringen forventes udført efter behov hele året under hensyntagen til turister og strandgæster. Nedenfor kan du se et kort over det berørte område. Du kan også åbne det som en pdf via linket her: Link til PDF. 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy