Offentliggørelse

Lovliggørelse af udhuse

Publiceret 07-02-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til to udhuse på matr.nr. 1ch Vesløsgård, Vesløs, Markedsvej 13, 7742 Vesløs. Der er klagefrist d. 06-03-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy