Offentliggørelse

Lovliggørelse af havepavillon

Publiceret 08-02-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til havepavillon på matr.nr. 8g Sdr. Skjoldborg By, Skjoldborg - Oddesundvej 97, 7752 Snedsted. Klagefristen er den 7. marts 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy