Offentliggørelse

Lovliggørelse af redskabsskur og overdækning

Publiceret 08-02-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til et opført redskabsskur og overdækning på matr.nr. 27a, Kjelstrup By, Hillerslev, Kilsgårdvej 9, 7700 Thisted. Der er klagefrist d. 07-03-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy