Offentliggørelse

Opførelse af tank

Publiceret 06-02-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af tank på matr.nr. 9a Gærup By, Stagstrup beliggende Gærupvej 11, Skyum, 7752 Snedsted. Klagefrist den 5. marts 2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy