Offentliggørelse

Personlig ret til beboelse i feriebolig

Publiceret 09-02-2024

Der er meddelt personlig landzonetilladelse til at bebo en feriebolig på matr.nr. 29q Vorupør Hundborg - Bredkærvej 75, 7700 Thisted. Klagefristen er den 8. marts 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy