Offentliggørelse

Opførelse af shelter

Publiceret 09-02-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en ny shelter på matr. nr. 9i, Lund By, Lild - Gl. Aalborgvej 95, 7741 Frøstrup. Klagefristen er den 8. marts 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy