Offentliggørelse

Opførelse af nyt stuehus

Publiceret 09-02-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på matr.nr. 1a Vibbertoft By, Villerslev, Vibberstoftvej 9, 7752 Snedsted. Der er klagefrist d. 08-03-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy