Offentliggørelse

placering og udformning af husdyrgødningsbeholder

Publiceret 13-02-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til placering og udformning af en husdyrgødningsbeholder på Matr.nr. 17a Sennels By, Sennels, Sennels Hede 10, 7700 Thisted. Der er klagefrist d. 12-03-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy