Offentliggørelse

lovliggørelse af ridebane

Publiceret 06-02-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane på matr.nr. 12a Vang By, Vang, Trapsandevej 86, 7700 Thisted. Klagefrist d. 05-03-2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy